Denne boken er kommet i stand takket være en tildeling av forskningsmidler innenfor det strategiske satsingsområdet «Innovasjon for bærekraft i velferd» ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord universitet. I søknaden om midler argumenterte vi for at innovasjon i denne sammenheng forutsetter kunnskap om hva det eventuelt er som truer bærekraften i den norske velferdsmodellen.

Prosjektet har gitt oss en unik mulighet til å utforske og få nærmere innsikt i hvordan ulike deler av den norske velferdsmodellen fungerer i dag, som grunnlag for nytenkning om hva som kan sikre modellens bærekraft. Dette er gjort gjennom en bred satsing, som har gitt utgangspunkt for komparative analyser av sammenhenger og utfordringer på tvers av ulike elementer i den norske velferdsmodellen. Prosjektet, som har resultert i denne utgivelsen, har også gitt oss anledning til å videreutvikle forskningen vår innenfor området. Prosjektet og prosessen rundt boken har involvert og engasjert mange velferdsforskere ved fakultetet. En stor takk til hver og en for deres bidrag. En stor takk også til Nord universitet og til Fakultet for samfunnsvitenskap for å ha gitt oss denne muligheten.

Arbeidet med bokutgivelsen har også styrket våre relasjoner til andre høgskole- og universitetsmiljøer som har tilsvarende interesser og nedslagsfelt innenfor velferdsforskningsfeltet. Takk til Halvard Vike, som er tilknyttet vårt fagmiljø som professor II, Heidi Haukelien, som i likhet med Vike har sitt arbeid ved Universitetet i Sørøst-Norge, og Ole Petter Askheim, Høgskolen i Innlandet, for deres involvering og bidrag, både underveis i prosessen og i sluttproduktet.

Takk til Helge Årsheim, forlagsredaktør i Universitetsforlaget, som har fulgt bokprosjektet med engasjement, gode innspill og støtte gjennom hele prosessen.

Sist, men ikke minst, retter vi en stor takk til ledere for og ansatte i velferdstjenestene i de 12 større og mindre norske kommunene spredt over vårt langstrakte land, som så raust åpnet dørene for besøk av oss forskere.

Bodø, 7. april 2020

Cecilie Høj Anvik, Johans Tveit Sandvin, Janne Paulsen Breimo og Øystein Henriksen