Denne boken er skrevet til deg som jobber med å designe populærvitenskapelige installasjoner og utstillinger. Kanskje jobber du som formidler eller håndverker på et vitensenter. Eller kanskje du jobber som leder eller tekniker på et teknisk eller naturhistorisk museum. Siden du leser dette, er sjansen stor for at du er over gjennomsnittlig interessert i fornyelse og forbedring av utstillinger.

Dette er en håndbok som er skrevet til alle dere som har etterlyst et nyttig og profesjonelt verktøy som kan bistå dere i arbeidet med kvalitetsutvikling av utstillinger. I denne håndboken presenterer vi en forskningsbasert modell for redesign av installasjoner og utstillinger. Redesign handler om å justere og endre. Å ta vare på og å bevare kvalitet i utstillinger handler om kontinuerlig forbedring og kvalitetsutvikling, som sikrer at utstillingene treffer publikum.

Hvordan vet vi som vitensenter eller museum at vi har lykkes med utstillingene våre? Det er det publikum som har svaret på. Derfor må vi bruke publikum som ressurs i utvikling av utstillingene våre. Vi må bringe publikumsundersøkelser, teori og forskning inn i utviklingsprosessen. Å interagere med publikum handler om å kjenne dem og om å besitte kunnskaper både om hva publikum forventer, og hva publikum har behov for. Vi bør vite noe om hva og hvordan publikum tenker. Kvalitetsutvikling handler derfor mye om å lytte og observere nøye. På denne måten vil vi kunne komme i ekte dialog med publikum.

Siden du er i gang med å lese boken, er du nok allerede klar over hvor krevende det er å utvikle høy kvalitet i utstillinger. Vi håper at du og kollegaene dine vil finne boken nyttig, og at den bidrar til å gjøre deres utviklingsprosess både effektiv og utbytterik. Vi ønsker dere en spennende, utfordrende og lærerik prosess.

Vi vil takke alle formidlerne på studiet utforsk vitensentrene, som besto av to moduler (VU-PPU200 og VU-PPU210), og som har gjort denne boken mulig:

Aiyana Hudgins ved Teknisk museum

Thomas Hansen ved DuVerden

Anders Gullerud Aasbø ved Inspiria

Lasse Fredriksen ved Inspiria

Magne Hognestad ved Jærmuseet

Brit Mattingsdal ved Jærmuseet

Victoria Sandberg Kristoffersen ved Jærmuseet

Anna Trøite Sandve ved VilVite

Ida Marie Bøe ved VilVite

Tone Sigurdsen ved Vitensenteret Innlandet

Bodil Hansen ved Vitensentret Innlandet

Eva Hofstad Hagen ved Vitensenteret Trondheim

Nils Kristian Rossing ved Vitensenteret Trondheim

Hedinn Gunhildrud ved Nordnorsk vitensenter

Mona Holmø ved Nordnorsk vitensenter