Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
<UtVite-modellenKapittel 1 av 8

Sammendrag

Victoria Sandberg (f. 1973) er utdannet adjunkt med tilleggsutdanning. Hennes fagområder er matematikk, vitensenterpedagogikk og pedagogisk veiledning. Hun var med å realisere Vitenfabrikken i Sandnes (2008), var prosjektleder for vitensenteret på Campus Ås (2012) og ledet realiseringen av Matemateket i Moss (2017).

Dagny Stuedahl (f. 1962) er professor ved Institutt for journalistikk og mediefag ved OsloMet – storbyuniversitetet. Hun har publisert om designprosesser i museer og vitensentre, blant annet i antologiene Aksjonsforskning i Norge. Teoretisk og empirisk mangfold (2017) og Mediepedagogiske perspektiver (2015).

Merethe Frøyland (f. 1966) er leder av Naturfagsenteret ved Universitetet i Oslo. Frøyland har doktorgrad i museumsformidling. Hun har publisert boka Mange erfaringer i mange rom (2010) og en rekke internasjonale artikler. Frøyland ledet UtVite-programmet.

Sammendrag

Publikummet til dagens vitensentre ønsker å bli intellektuelt stimulert, snakke med hverandre og reflektere sammen over naturvitenskapelige fenomener og samfunnsaktuelle utfordringer. Å bevare kvalitet i vitensenterutstillinger handler i dag om at man kontinuerlig er opptatt av forbedring og kvalitetsutvikling. Slike prosesser er krevende. Å kunne ta i bruk profesjonelle og forskningsbaserte verktøy gjør det mulig å skape høy kvalitet etter dagens krav og forventninger samtidig som prosessen kan oppleves som tryggere, mer strukturert og oversiktlig for deltakerne. I denne håndboken presenteres UtVite-modellen – en forskningsbasert modell som er utviklet for og med vitensentrene. Håndboken presenterer teori og forskning, deler praktiske eksempler med bruken av UtVite-modellen ved norske vitensentre og konkretiserer hvordan man kan komme i gang med de fire ulike fasene i modellen.

Nøkkelord: vitensenter, vitensenterutstillinger, redesign, læringsprosesser, UtVite

Abstract

Contemporary science center audiences expect to be engaged intellectually, to be invited to communicate with each other and to collaboratively reflect on scientific phenomena and societal challenges. These expectations present a design challenge, and science centres and museums require strategies for redesign of their exhibitions if they are to maintain the quality of audience encounters. These redesign processes are demanding and require theories, methods and techniques to support science center professionals in their ongoing efforts to keep exhibitions up to date and relevant for audiences. In this book, we present the Expand model, a research-based process model developed in the Norwegian research project UtVite (translated to «Expand» in English). The project developed a toolkit of relevant theories and methods in collaboration with science center educators to support redesign of installations at science centers. The handbook presents the theories and methods we used, as well as practical application of these in the redesign work undertaken at Norwegian science centers during the project period (2012–2015).

Keywords: science center, science center exhibitions, redesign, learning processes, UtVite
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon