Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Åpen tilgang
Vitenskapelig publikasjon
(side 5-20)
av Bjørn Magne Aakre & Svein Thore Hagen
Sammendrag

Veien fra fagbrev eller annen yrkesutdanning til høgere utdanning har vært et tema i den norske skoledebatten i mange år, og er igjen blitt aktuell. Land som Finland, Tyskland og Japan har etablerte systemer for høgere yrkesutdanning, og Sverige er i gang med å etablere yrkeshøgskoler. I hvilken grad kan kandidater med yrkesfag og fagbrev mestre høgere utdanning og hva skal til for å lykkes? Hva kjennetegner situasjonen i Norge og hvilke erfaringer har vi å bygge på? I denne artikkelen tar vi utgangspunkt i det som går under betegnelsen Y-veien ved ingeniørutdanningen ved Høgskolen i Telemark og de resultater og erfaringer som er gjort der. Y-veistudiet fikk Kunnskapsdepartementets utdanningskvalitetspris i 2008.

Åpen tilgang
Vitenskapelig publikasjon
(side 21-33)
av Fred Johansen, Astrid Stadheim & Nina Tvenge
Sammendrag

Faglig ansatte har tradisjonelt sett på utvikling av undervisningsmateriell som en viktig del av sin formidlingsvirksomhet. Den teknologiske utviklingen innen IKT har medført nye muligheter både for utvikling, produksjon og distribusjon av forskjellige typer undervisningsmateriell. Den har også bidratt til at studentene i større grad kan tilegne seg fagstoff på egen hånd. Denne rapporten ønsker å belyse produksjon og bruk av digitale læringsobjekter hos både fagansatte og studenter på Høgskolen i Gjøvik (HiG). Bakgrunnen er oppstart av en fireårig fleksibel ingeniørutdanning ved HiG, Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse, i 2008. En undersøkelse om bruk av ulik programvare for produksjon og publisering av læringsobjekter viser at det er laget totalt ca. 500 produksjoner av ulikt omfang og med ulike verktøy. Elektronisk tavle (Sympodium) er mye brukt ved tekniske beregninger og formler, mens iSpring og Camtasia foretrekkes av lærere som ellers bruker PowerPoint i sin campusundervisning. Studentene er positive til ny teknologi, og over halvparten ønsker mer bruk av synkron og asynkron teknologi til sine studier. Lærerne gir uttrykk for at ny teknologi har ført til en pedagogisk merverdi ift. undervisningen. For å lykkes, må imidlertid lærerne ha et godt nettpedagogisk støtteapparat samt god infrastruktur.

Åpen tilgang
Vitenskapelig publikasjon
(side 34-43)
av Sissel Østrem
Sammendrag

Artikkelen diskuterer det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket for høgere utdanning, dets tilblivelse og utforming. Spesielt retter artikkelen søkelyset på læringsutbytteformuleringer som fenomen. Spørsmålet som diskuteres er hvorvidt læringsutbytteformuleringer er hensiktsmessige i profesjonsutdanninger som skal kvalifisere for yrker der skjønnsutøvelse er en viktig del av utøvelsen. Her blir lærerutdanningen brukt som eksempel.

Åpen tilgang
Vitenskapelig publikasjon
(side 44-57)
av Tony Burner, Rigmor C. Baraas & Helle K. Falkenberg
Sammendrag

Medstudentvurdering1 er en form for studentarbeid som er blitt tatt i bruk og forsket på i større omfang internasjonalt enn nasjonalt. Her presenteres to casestudier med bruk av medstudentvurdering fra to ulike profesjonsutdanninger i Norge: optikerutdanningen ved avdeling for optometri- og synsvitenskap2 og lærerutdanningen ved avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Buskerud. Kombinasjonen medstudentvurdering og egenvurdering ble også prøvd ut. Artikkelen belyser erfaringer og utfordringer i forbindelse med planlegging og gjennomføring samt analyse og diskusjon av studentenes evaluering av medstudentvurdering.3

Åpen tilgang
(side 58-65)
av Alfred Oftedal Telhaug
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon