Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
{{article.articleTitle}}
{{article.articleSubTitle}}
Vitenskapelig publikasjon
av , & {{contributor.name}}
Publisert {{article.publishDate}} (Side {{article.pageFrom}}-{{article.pageTo}}) (Side {{article.pageFrom}})
Vis flere
Uniped er et vitenskapelig tidsskrift med åpen tilgang (open access).

Tidsskriftet publiserer forskning som belyser kvaliteten på utdanning, læring og undervisning ved universiteter og høgskoler. Artikler er i hovedsak konseptuelt-, empirisk- og praksisbasert og det publiseres også bokanmeldelser av nye og relevante bøker.

Uniped har som mål å ha omfattende innhold der ulike disipliner og fagfelt er representert. Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1 i Universitets- og høgskolerådets oversikt over publiseringskanaler.

Tidsskriftet praktiserer ingen form for artikkelprosesseringsavgift (APC) eller forfatterbetaling.

Uniped leses av forskere og lærere fra alle disipliner innen høyere utdannelse. Artikler er i hovedsak på norsk, men publiserer også bidrag på dansk, svensk og engelsk.

KVALITETSVURDERING
Alle forskningsartikler som anses aktuelle for publisering i tidsskriftet vurderes av minst to anonyme fagfeller uten bindinger til forfatteren I tillegg vurderes artiklene av redaksjonen, og endelig avgjørelse om publisering foretas av ansvarlig redaktør. Tidsskriftet praktiserer «dobbelt blind» fagfellevurdering, hvor verken fagfellene eller forfatteren kjenner hverandres identitet.

INDEKSERING
Tidsskriftet er indeksert og søkbart i følgende baser:
 • Directory of Open Access Journals (DOAJ)
 • Norart
 • SHERPA/RoMEO
 • Google Scholar
 • Primo Central Index (Ex Libris) / Oria
 • The Summon Service (ProQuest)
 • Ebsco Discovery Services
 • WorldCat Lokal (OCLC)
Tidsskriftet er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1 hos NSD – Norsk senter for forskningsdata (for Norge og Sverige) og i Uddannelses- og Forskningsministeriets autorasjonsliste for serier (Danmark).

Alt innhold i dette tidsskriftet eksporteres også til Portico, et arkiv som sikrer varig tilgang til digitale tidsskrifter, bøker og samlinger.

 
Redaktør
Professor Line Wittek, Universitetet i Oslo

Redaksjonssekretær
Aud Aasen

Redaksjonskomité
Yael Harlap, Universitetet i Bergen
Leif Hokstad,  Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Thomas de Lange, Universitetet i Oslo
Vegar Moen, Universitetet i Stavanger
Ragnhild Sofie Sandvoll, UiT – Norges arktiske universitet
Kristin R. Tholin, Universitetet i Sørøst-Norge

 
Uniped er et vitenskapelig tidsskrift med "gull" åpen tilgang (open access). Det betyr at det er gratis tilgjengelig for alle på internett, uten noen form for betalings-, registrerings- eller innloggingsbegrensninger.

Alle artikler i tidsskriftet publiseres i overenstemmelse med Creative Commons-lisensen CC BY 4.0. Det betyr at alle fritt kan lese, laste ned, kopiere, skrive ut, søke i eller lenke til den fullstendige og ferdig bearbeidede teksten.

Tidsskriftet praktiserer ingen form for artikkelprosesseringsavgift (APC) eller forfatterbetaling.
Som del av innsendingsprosessen må forfatteren krysse av for at manuskriptet oppfyller kravene nedenfor. Manuskript som ikke oppfyller kravene og følger retningslinjene, kan bli returnert til forfatteren.

Innsending av manuskript

Manuskriptet skal være skrevet i en standard tekstbehandler (f.eks. Word), og skal lastes opp elektronisk via tidsskriftets ScholarOne-side, https://mc04.manuscriptcentral.com/uf-uniped. Manuskriptet skal være anonymisert ved innsending, og skal IKKE inneholde kontaktinformasjon. I tillegg til det anonymiserte manuskriptet må du legge ved en separat fil som inneholder tittel på artikkelen, forfatternavn, institusjon og postadresse.

Språk

Manuskriptet skal være skrevet på norsk, dansk, svensk eller engelsk. Tittel og ev. undertittel, sammendrag, nøkkelord og forfatterinformasjon være skrevet på både norsk/dansk/svensk og engelsk i artikler. Dette må gjøres for at artikkelen skal kunne indekseres og være gjenfinnbar i internasjonale tidsskriftdatabaser.

Sammendrag (abstract)

Alle bidrag som skal vurderes av fagfeller må inkludere et engelsk sammendrag (abstract) av artikkelen, i tillegg til det norske/danske/svenske. Sammendragene kan maksimalt være på 200 ord hver.

Nøkkelord (keywords)

Alle bidrag som skal vurderes av fagfeller må inkludere minst 3 og maksimum 6 nøkkelord (keywords) på engelsk, i tillegg til samme antall norske/danske/svenske. Unngå ord som allerede brukes i tittelen.

Lengde

Artikkel: Omtrent 35 000 tegn, inkludert mellomrom, bibliografi (se nedenfor) og bilder/figurer/ diagrammer.

Bokanmeldelser: 5-10 000 tegn, inkludert mellomrom.

Format

Alle bidrag skal være skrevet i fonten Times New Roman, 12 punkt med dobbel linjeavstand gjennom hele manuskriptet, inklusive innrykkede sitat. Unngå egen formatering (f. eks blokkjustering, orddeling), dette gjøres senere i prosessen. Ha mellomrom mellom hvert ord. Bruk et innrykk i begynnelsen av et avsnitt, med unntak av tekst som følger overskrifter eller innrykkede sitat. Unngå blank linje mellom avsnitt. Anførselstegn skal ikke brukes i forbindelse med innrykket sitat.

Sitat

Hvis du skriver britisk engelsk, bruk enkle anførselstegn. Bruk doble anførselstegn ved sitering innenfor et sitat. Hvis du skriver amerikansk engelsk, bruk doble anførselstegn. Bruk enkle anførselstegn ved sitat innenfor et sitat. Ved sitat fra en eksisterende tekst på språk som forventes forstått, bruk originalteksten og gi en oversettelse i en sluttnote. Bruk en utgitt oversettelse dersom en slik eksisterer. I tilfelle et verk ikke er blitt oversatt tidligere, bidra med din egen oversettelse og noter dette (f. eks. Lindgren 1981, 33; egen oversettelse).

Kursivering

Bruk kursivering for hele verk (bøker, tidsskrifter, aviser). Hvis du skriver på britisk engelsk, bruk enkle anførselstegn for deler av et større verk. Bruk doble anførselstegn for deler av et større verk (artikler, eventyr, vers) hvis du skriver på amerikansk engelsk.

Illustrasjoner/grafer/diagram

Dersom manuskriptet inneholder illustrasjoner, figurer eller liknende, skal disse lastes opp som separate filer ved innsending. I teksten markeres ditt forslag til plassering av illustrasjonen med hakeparenteser på en egen linje, helst mellom to avsnitt, f.eks. [Ill. 1]. Selve illustrasjonen, figuren e.l. skal altså ikke ligge i tekstfilen ved innsending. Unntaket er tabeller som er laget i Word. Disse skal legges inn på ønsket sted i manuskriptet.

Referanser i løpende tekst

Bruk APA siteringssystem (http://www.apastyle.org/). En norsk oversikt for APA-stil i løpende tekst finnes på http://www.ntnu.no/viko/oppgave/aparegler

DOI-referanser

Referansene skal alltid inkludere DOI (digital object identifier) for kilder som har dette. DOI skal være en klikkbar URL og plasseres til sist i referansen. Hvis du er usikker på hva DOI-koden til en referanse er, eller om en DOI-kode finnes, kan du gjøre et raskt søk etter tittel, forfatternavn osv. på http://search.crossref.org/

Sluttnoter

Noter skal være i form av sluttnoter (ikke fotnoter).

Bibliografi

Litteraturhenvisninger skal gis i teksten med forfatternavn og årstall. Artiklene skal ha en egen litteraturliste bakerst hvor den henviste litteraturen er listet opp med fullstendige opplysninger. Litteraturhenvisningene skal følge et oppsett som følger APA-normen (http://www.apastyle.org). En norsk oversikt finnes på http://www.ntnu.no/viko/oppgave.

Alle litteraturhenvisninger som har en unik DOI-kode, skal inkludere denne til slutt i henvisningen, som en klikkbar URL.

Bibliografisk format

 • Bøker:
  Mitchell, T. R., & Larson, J. R., Jr. (1987). People in organizations: An introduction to organizational behavior (3rd ed.). New York: McGraw-Hill.
 • Artikler i bøker:
  Haybron, D. M. (2008). Philosophy and the science of subjective well-being. In M. Eid & R. J. Larsen (Eds.), The science of subjective well-being (pp. 17-43). New York, NY: Guildford Press.
 • Tidsskriftartikler:
  Mikulincer, M., Gerber, H., & Weisenberg, M. (1990). Judgment of control and depression: The role of self-esteem threat and self-focused attention. Cognitive Therapy and Research, 14(2), 589-608. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/bf01173366.

PUBLISERINGSETIKK

Redaksjonen er opptatt av at det som publiseres i tidsskriftene, er av høy faglig kvalitet og følger internasjonale etiske standarder for vitenskapelig publisering. Tidsskriftet følger retningslinjene til Committee of Publication Ethics (COPE).

Publiseringsfrekvens

Tidsskriftet publiseres med 4 nummer per år.

Tillatelse for bruk av materiale underlagt opphavs- og kopieringsrett

Som forfatter må du sikre at du har tillatelse til å reprodusere materiale som omfattes av opphavs- og kopieringsrett, både for publisering i trykt og elektronisk format. Dette vil for eksempel si fotografier, illustrasjoner eller annet materiale produsert av andre. Eventuelle avgifter knyttet til tillatelse må betales rettighetshaver innen du sender inn ditt manuskript.

Sist publiserte

Mest lest siste 30 dager

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon