Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Uniped is an open access scholarly journal. As such, it is freely available online, and published only in digital format. All articles are published under the following Creative Commons licence: Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) license.

Uniped publishes research that sheds light on education quality, learning and teaching at universities and university colleges. Articles are mainly conceptual, empirical and practice-based, and we also publish reviews of new, relevant book releases.

Uniped aims to have an extensive content where different disciplines and professions are represented. Articles are peer reviewed by researchers outside the editorial board, and the journal is rated at level 1 in the Norwegian Association of Higher Education’s list of approved academic publication channels.

As author, you retain copyright and publishing rights to your article without restrictions, whilst at the same time making the full text of your article freely available for others to read, download, copy, print, search in or link to. Publishing in this journal does not require payment of a processing or publishing charge. 

Uniped readers include researchers and teachers from all disciplines of higher education. Articles are mainly in Norwegian, but we also publish contributions in Danish, Swedish and English.

Peer Review

All research articles that are considered relevant for publication in the journal are reviewed by at least two anonymous academic referees with no ties to the author. In addition, the article is reviewed by the journal's editorial board and the final decision regarding publication of the article is made by the Editor-in-Chief. The journal practices "double blind" peer review, whereby both reviewers and the author remain anonymous to each other.

Indexing

The journal is covered by the following indexing and discovery services:
 • Directory of Open Access Journals
 • ERIH PLUS
 • SHERPA/RoMEO
 • Google Scholar
 • Primo Central Index (Ex Libris)
 • The Summon Service (ProQuest)
 • Ebsco Discovery Service
 • WorldCat Local (OCLC)
Redaktør
Professor Line Wittek, Universitetet i Oslo

Redaksjonskomité
Ragnhild Sofie Sandvoll, UiT – Norges arktiske universitet
Hans Erik Lefdal, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Norge
Yael Harlap, Universitetet i Bergen, Norge
Roar C. Pettersen, Høgskolen i Østfold (HiOF), Norge
Helge Ivar Strømsø, Universitetet i Oslo, Norge
Vidar Gynnild, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norge

Forfatterinstruksjoner – forskningsartikler

Som del av innsendingsprosessen må forfatteren krysse av for at manuskriptet oppfyller kravene nedenfor. Manuskript som ikke oppfyller kravene og følger retningslinjene, kan bli returnert til forfatteren.

Innsending av manuskript

Manuskriptet skal være skrevet i en standard tekstbehandler (f.eks. Word), og skal lastes opp elektronisk via tidsskriftets ScholarOne-side, https://mc04.manuscriptcentral.com/uf-uniped. Manuskriptet skal være anonymisert ved innsending, og skal IKKE inneholde kontaktinformasjon. I tillegg til det anonymiserte manuskriptet må du legge ved en separat fil som inneholder tittel på artikkelen, forfatternavn, institusjon og postadresse.

Språk

Manuskriptet skal være skrevet på norsk, dansk, svensk eller engelsk. I tillegg skal tittel og ev. undertittel, sammendrag, nøkkelord og forfatterinformasjon være skrevet på både norsk/dansk/svensk og engelsk i artikler.

Sammendrag (abstract)

Alle bidrag som skal vurderes av fagfeller må inkludere et engelsk sammendrag (abstract) av artikkelen, i tillegg til det norske/danske/svenske. Sammendragene kan maksimalt være på 200 ord hver.

Nøkkelord (keywords)

Alle bidrag som skal vurderes av fagfeller må inkludere minst 3 og maksimum 6 nøkkelord (keywords) på engelsk, i tillegg til samme antall norske/danske/svenske. Unngå ord som allerede brukes i tittelen.

Lengde

Artikkel: Omtrent 35 000 tegn, inkludert mellomrom, bibliografi (se nedenfor) og bilder/figurer/ diagrammer.

Bokanmeldelser: 5-10 000 tegn, inkludert mellomrom.

Format

Alle bidrag skal være skrevet i fonten Times New Roman, 12 punkt med dobbel linjeavstand gjennom hele manuskriptet, inklusive innrykkede sitat. Unngå egen formatering (f. eks blokkjustering, orddeling), dette gjøres senere i prosessen. Ha mellomrom mellom hvert ord. Bruk et innrykk i begynnelsen av et avsnitt, med unntak av tekst som følger overskrifter eller innrykkede sitat. Unngå blank linje mellom avsnitt. Anførselstegn skal ikke brukes i forbindelse med innrykket sitat.

Sitat

Hvis du skriver britisk engelsk, bruk enkle anførselstegn. Bruk doble anførselstegn ved sitering innenfor et sitat. Hvis du skriver amerikansk engelsk, bruk doble anførselstegn. Bruk enkle anførselstegn ved sitat innenfor et sitat. Ved sitat fra en eksisterende tekst på språk som forventes forstått, bruk originalteksten og gi en oversettelse i en sluttnote. Bruk en utgitt oversettelse dersom en slik eksisterer. I tilfelle et verk ikke er blitt oversatt tidligere, bidra med din egen oversettelse og noter dette (f. eks. Lindgren 1981, 33; egen oversettelse).

Kursivering

Bruk kursivering for hele verk (bøker, tidsskrifter, aviser). Hvis du skriver på britisk engelsk, bruk enkle anførselstegn for deler av et større verk. Bruk doble anførselstegn for deler av et større verk (artikler, eventyr, vers) hvis du skriver på amerikansk engelsk.

Illustrasjoner/grafer/diagram

Dersom manuskriptet inneholder illustrasjoner, figurer eller liknende, skal disse lastes opp som separate filer ved innsending. I teksten markeres ditt forslag til plassering av illustrasjonen med hakeparenteser på en egen linje, helst mellom to avsnitt, f.eks. [Ill. 1]. Selve illustrasjonen, figuren e.l. skal altså ikke ligge i tekstfilen ved innsending. Unntaket er tabeller som er laget i Word. Disse skal legges inn på ønsket sted i manuskriptet.

Referanser i løpende tekst

Bruk APA siteringssystem (http://www.apastyle.org/). En norsk oversikt for APA-stil i løpende tekst finnes på http://www.ntnu.no/viko/oppgave/aparegler

Sluttnoter

Noter skal være i form av sluttnoter (ikke fotnoter).

Bibliografi

Litteraturhenvisninger skal gis i teksten med forfatternavn og årstall. Artiklene skal ha en egen litteraturliste bakerst hvor den henviste litteraturen er listet opp med fullstendige opplysninger. Litteraturhenvisningene skal følge et oppsett som følger APA-normen (http://www.apastyle.org). En norsk oversikt finnes på http://www.ntnu.no/viko/oppgave.

Alle litteraturhenvisninger som har en unik DOI-kode, skal inkludere denne til slutt i henvisningen, som en klikkbar URL.

Bibliografisk format

 • Bøker:
  Mitchell, T. R., & Larson, J. R., Jr. (1987). People in organizations: An introduction to organizational behavior (3rd ed.). New York: McGraw-Hill.
 • Artikler i bøker:
  Haybron, D. M. (2008). Philosophy and the science of subjective well-being. In M. Eid & R. J. Larsen (Eds.), The science of subjective well-being (pp. 17-43). New York, NY: Guildford Press.
 • Tidsskriftartikler:
  Mikulincer, M., Gerber, H., & Weisenberg, M. (1990). Judgment of control and depression: The role of self-esteem threat and self-focused attention. Cognitive Therapy and Research, 14(2), 589-608. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/bf01173366.

Publiseringsfrekvens

Tidsskriftet publiseres med 4 nummer per år.

Tillatelse for bruk av materiale underlagt opphavs- og kopieringsrett

Som forfatter må du sikre at du har tillatelse til å reprodusere materiale som omfattes av opphavs- og kopieringsrett, både for publisering i trykt og elektronisk format. Dette vil for eksempel si fotografier, illustrasjoner eller annet materiale produsert av andre. Eventuelle avgifter knyttet til tillatelse må betales rettighetshaver innen du sender inn ditt manuskript.

Sist publiserte tidsskrifter

Mest leste artikler

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon