Deltakere

AntallProsent51
Kjønn
Menn4550
Kvinner4550
Alder
18–201921
21–231921
24–262326
27–291314
30–321416
33+5222
Gjennomsnittsalder25
Yrkesstatus
Student3640
Jobb4146
Arbeidsledig78
Asylsøker33
Ikke spesifisert33
Landbakgrunn53
Somalia2123
Pakistan1112
Norge67
Marokko56
Irak56
Afghanistan56
Bakgrunn fra flere land541213
Andre552528
Konvertitter78
Islamsk trosretning
Sunni7482
Sjia89
Andre5689
Fødselssted
Født i Norge3842
Født utenfor Norge5258