Aasmund Dale døde den 28. september 2007. Gjennom sitt yrkesliv, styreverv, foredrag og en omfattende produksjon av fagbøker, artikler og hjelpemateriell, har Dale gjort mer enn noen andre i vårt land for å styrke den kirkelige undervisning.

Dale var født i Haugesund den 21. januar 1927. Han ble student i 1945 og tok embetseksamen ved Menighetsfakultetet i 1951. De første årene virket Dale som sekretær i Haugesund KFUM (1951–54). Deretter dro han til Erlangen for å studere religionspedagogikk. I 1955 ble han tilsatt som ledere av Norsk Kristelig Studieråd og i 1957 fikk han stilling som konsulent i Institutt for Kristen Oppseding (IKO). Han var instituttstyrer ved IKO fra 1971. Fra 1963 til 1971 underviste han i kateketikk ved Menighetsfakultetets praktikum og i 1974–1975 i religionspedagogikk som vikar for Ivar Asheim. I 1977 ble han rektor ved det nyetablerte Kateketseminaret på MF, en stilling han hadde i 15 år. De to siste yrkesaktive årene – frem til 1994, var hans tid delt mellom forskning og undervisning på MF.

Aasmund Dale hadde en omfattende produksjon. Han skrev en rekke fagbøker og utarbeidet hjelpemateriell til kristen opplæring på ulike nivåer, og han hadde en evne til å se de lange linjer og store perspektiver. Her kan nevnes: Katekismeundervisningen (1958); Håndbok for guttelederen (1959) – som ble omarbeidet til Triangellederen (1963); Læreplan for kristendomskunnskap i barneskolen. Et alternativ (1963); Metodikk for kristendomsfaget (1960/66/68); Konfirmanten i arbeid: håndbok for kateketen (1969); Håndbok i kristendomskunnskap 4.–6. klasse (1974); Undervisning i kirken (1985); Undervisning i kirken gjennom tidene (1992); Læring i kirken: en praktisk kirkedidaktikk (1994). Dale var redaktør av Prismet fra 1970–84, og han skrev en rekke kritiske og vurderende artikler om aktuelle saker.

Aasmund Dale var hovedmannen bak Undervisningsprogram for hjem og kirke som ble lagt frem av IKO i 1970, et visjonært og omfattende program for opplæring i kirken. Dette programmet ble etter hvert lagt til grunn for utvikling av materiell til dåpsopplæringen og for utredninger og utviklingsarbeid frem mot Plan for dåpsopplæring i Den norske kirke, og videre i de linjer som er trukket opp i utredningen Til et åpent liv i tro og tillit (NOU 2000:26). Dale var formann i Kirkens pedagogiske fagutvalg fra 1963–70. Han var formann i representantskapet i Norges kr. studieråd fra 1976–79; en årrekke formann i Kirkens utdanningsråd og sentralstyremedlem i Bibelselskapet fra 1968–77. Her skal også nevnes hans internasjonale orientering og kontakt med utenlandske fagmiljøer og med søsterkirker. Han var medlem av den pedagogiske kommisjonen i Kirkenes Verdensråd fra 1983, og aktivt engasjert i de nordiske religionspedagogiske konferanser. Fruktene av dette var at faglige og kirkelige impulser ble hentet inn og ført videre til yngre kolleger.

I forbindelse med feiringen av kateketutdanningens 25-årsjubileum i 2002 på Menighetsfakultetet, fikk Aasmund Dale overrakt H.M.Kongens fortjenestemedalje i gull for hans pionerarbeid og langvarige innsats for kristen opplæring, spesielt innenfor dåpsopplæring i Den norske kirke. Aasmund Dale var av legning et beskjedent menneske, og han gjorde seg ikke alltid like bemerket ytre sett som hans faglige tyngde skulle tilsi. Han fikk ikke uttelling i form av akademiske grader og titler. Hans interesse var mer den anvendte forskning, båret fram for å finne ideer, forbilder og inspirasjon til en viktig tjeneste. Men han har, mer enn de fleste, gitt visjoner og konkret hjelp til prester, kateketer, lærere og foreldre når de søkte hans råd gjennom brev eller samtale – og ikke minst til kolleger og studenter i de mange årene han var knyttet til MF. Jeg vil gjerne nevne særskilt hans levende interesse og omsorg for den yngre generasjon lærere. Helt til det siste deltok han trofast på pensjonisttreff og fagsamlinger ved Menighetsfakultetet. Vi minnes ham som en god lærer, venn og kollega.