Professor dr.philos. & theol. John Nome (2.oktober 1904–23.desember 1980) var en usedvanlig kunnskapsrik, arbeidsom og stimulerende teolog med betydelig innflytelse i norsk teologi. Han var historiker, filosof, kulturanalytiker, litteraturforsker og systematisk teolog. I årene 1951–1972 var han professor i religionsfilosofi og etikk ved Det teologiske Menighetsfakultet. I anledning av hundreårsdagen for hans fødsel ble det avholdt et åpent seminar på Menighetsfakultet den 4. oktober 2004 under hovedtemaet «Teologi i den moderne tid – John Nome som kritisk tenker». Seminaret var lagt opp av en programkomité bestående av Ivar Asheim, Gunnar Heiene og Lars Østnor. I dette utvidede hefte av TTK trykkes foredragene fra seminaret, med ett unntak. På grunn av sykdom har ikke professor dr.philos. Otto Krogseth maktet å ferdigstille sitt foredrag om «John Nome som kulturanalytiker» for dette heftet.

Også tidligere er John Nome blitt viet oppmerksomhet i TTKs spalter. Da han rundet de 65 skrev hans mangeårige kollega Leiv Aalen «En hilsen post festum» som innledning til artikler av Andreas Aarflot, «Når historien får liv: Om John Nome som historiker», og Gaute Gunleiksrud, «John Nome som religionsfilosof og etiker» (TTK 40, 4/1969, 241, 242–251 og 252–271). Da Nome døde, skrev Ivar Asheim minneord om ham i tidsskriftet (TTK 52, 1/1981, 40). Samme år stod det to artikler om Nome i TTK. Ivar Asheim skrev om «John Nome som systematiker», mens Åge Holter kalte sin artikkel «Men John Nome var også historiker» (TTK 52, 4/1981, 241–255, 257–262). I 2003 kom Ivar Asheim med en artikkel om «Ordets teologi: Bak oss eller foran oss?» (TTK 74/2003, 83–101), hvor han vurderer Nomes teologiske tenkning i forhold til de tyske teologer Wolfhart Pannenberg og Oswald Bayer. Det må også nevnes at John Nome fikk et festskrift i 1974 med tittelen Tro og norm: Festskrift til professor, dr.philos. & theol. John Nome på 70-årsdagen 2. oktober 1974.

Gjennom sitt omfattende forfatterskap har John Nome hatt – og fortsatt har – inspirerende betydning for norsk teologi.

TA