Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
You have access to Idunn through , & {{sessionPartyGroup.name}}
Teologisk tidsskrift
{{article.articleTitle}}
{{article.articleSubTitle}}
Research publication
by , & {{contributor.name}}
Published {{article.publishDate}} (Page {{article.pageFrom}}-{{article.pageTo}}) (Page {{article.pageFrom}})
Load more
Teologisk tidsskrift aims to stimulate research, communication and discussion within and between theological traditions, professional theological disciplines, and academia. It publishes peer-reviewed articles, scholarly debate and book reviews, and it welcomes contributions from both younger and more established professionals from the field of theology.

The journal is directed at researchers, students and people interested in theological debate, teachers and priests. For the general public, Teologisk tidsskrift provides an opportunity to stay informed about theological scholarly debate in Norway.

Teologisk tidsskrift is published by Scandinavian University Press (Universitetsforlaget) on behalf of the Faculty of Theology, University of Oslo and MF Norwegian School of Theology, and with the support of Nasjonalt tidsskriftkonsortium for humaniora og samfunnsvitenskap.

The journal is issued quarterly.
The journal does not ask for any fees for assessment or publication.
Teologisk tidsskrift is a result of the merging of Norsk Teologisk Tidsskrift and Tidsskrift for Teologi og Kirke.

PEER REVIEW
All research articles that are considered relevant for publication in the journal are reviewed by at least two anonymous academic referees with no ties to the author. In addition, the article is reviewed by the journal's editorial board and the final decision regarding publication of the article is made by the Editor-in-Chief. The journal practices "double blind" peer review, whereby both reviewers and the author remain anonymous to each other.

INDEXING
The journal is covered by the following indexing and discovery services:
 • ERIH PLUS
 • SHERPA/RoMEO
 • Google Scholar
 • Primo Central Index (Ex Libris) / Oria
 • The Summon Service (ProQuest)
 • Ebsco Discovery Services
 • WorldCat Lokal (OCLC)
All content in this journal is also exported to Portico, a preservation archive that safeguards perpetual access to e-journals, e-books, and digital collections.

The journal is authorized as a publication channel on level 1 in NSD – Norwegian Centre for Research Data (for Norway and Sweden), in the Danish Ministry of Higher Education and Science’s Authorization list for serials (Denmark), and in Publication Forum (Finland).
EDITORS-IN-CHIEF
Hallgeir Elstad, Professor, The Faculty of Theology, University of Oslo
Gard Granerød, Professor, Norwegian School of Theology, Oslo (MF)

BOOK EDITOR
Vemund Blomkvist, The Faculty of Theology, University of Oslo

EDITORIAL SECRETARY 
Marthe Bogen, Senior Executive Officer, IAHK, University of Norway

EDITORIAL BOARD 
Sivert Angel, Associate Professor, The Faculty of Theology, University of Oslo
Espen Dahl, Professor, UiT The Arctic University of Norway
Jeppe Bach Nikolajsen, Associate Professor, The Norwegian School of Theology, Oslo (MF)
Kristin Joachimsen, Professor, The Norwegian School of Theology, Oslo (MF)
Werner G. Jeanrond, Professor, The Faculty of Theology, University of Oslo
Gerd Marie Ådna, Associate Professor, VID Specialized University

CONTACT JOURNAL
teologisk.tidsskrift@gmail.com

Teologisk Tidsskrift
The faculty of Theology, University of Oslo
Pb 1023 Blindern
N-0315 Oslo
 

 
(Applies from Vol. 5, 2017)

Teologisk Tidsskrift is a scholarly journal with open access, with no subscription charges or registration restrictions. All content is freely available online.

As an author for this journal, you retain copyright and publishing rights to your own article without restrictions, and you grant any third party the right to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full text of your article in accordance with the Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) license.  

OM TIDSSKRIFTET

Teologisk tidsskrift publiserer vitenskapelige artikler innenfor teologi og tilgrensende fagfelt på norsk. Tidsskriftet er også åpent for bidrag skrevet på de øvrige skandinaviske språkene, og i gitte tilfeller på engelsk.

Fra 2017 utgis alt innhold i Teologisk tidsskrift med åpen tilgang (open access) og under Creative Commons-lisensen CC-BY-NC 4.0.

INNLEVERING AV MANUS

Før du sender inn ditt manuskript til redaksjonen ber vi om at du leser forfatterveiledningen nøye, og sjekker at:
 • forfatteropplysningene er fullstendige
 • antall tegn med mellomrom ikke overskrider maksimumsgrensen
 • noter er ført i henhold til veiledningens standard
 • et kort abstrakt og nøkkelord på engelsk og norsk/svensk/dansk er inkludert
Manuskripter sendes til redaksjonen per e-post for vurdering: teologisk.tidsskrift@gmail.com.

KRAV TIL ARTIKLER

Artikler som sendes til Teologisk tidsskrift, kan ha et omfang på mellom 30.000 og 50.000 tegn med mellomrom.

Manuskriptet skal inneholde følgende:
 • Tittel (norsk og engelsk)
 • Norsk sammendrag, maks 100 ord
 • Engelsk sammendrag, maks 100 ord
 • 3–5 nøkkelord på norsk og engelsk
 • Selve manusteksten
 • Nummererte noter, organisert som fotnoter
 • Nummererte figurer og tabeller
 

REFERANSER

 

a) Henvisning til et sted i en bok gjøres slik (evt. serie angis i forkortelse): Karin Bornkamm, Christus – König und Priester: Das Amt Christi bei Luther im Verhältnis zur Vor- und Nachgeschichte (BHT 106; Tübingen: Mohr Siebeck, 1998), 67f., 78–80.

b) Bidrag i en antologi oppgis slik: Peder Borgen, «Militant proselyttisme og misjon», i Ad Acta: Studier til Apostlenes gjerninger og urkristendommens historie (red. R. Hvalvik og H. Kvalbein; Oslo: Verbum, 1994), 9–26. Vises det til et bestemt sted i bidraget, føres det i parentes til slutt: … 9–26 (20).

c) Artikkel i tidsskrift: Bruk tidsskriftets fulle navn og oppgi ev. DOI-kode (som klikkbar URL) til slutt: Harald Hegstad, «Dåpen som hendelse og prosess», Teologisk tidsskrift 6 (2017): 176–94 (178), DOI: https://doi.org/10.18261/issn.1893-0271-2017-03-02. Heftenummeret oppgis bare dersom hvert hefte pagineres separat, f.eks. Nytt norsk kirkeblad 41, nr. 2 (2013): 3–7.

d) Avisartikler: Jon Magne Lund, «Til gagn for NRK», Vårt Land, 11.2.2014.

e) For nettstedsinnhold, med eller uten navngitt forfatter, oppgis helst nettsidens (oppdaterings)dato: «Dahl, Myrseth og Lalim går videre», www.kirken.no/?event=dolink&FamID=387844, 29.1.2014. Er siden ikke datert, angis dato for sitering/besøk.

Senere henvisninger til samme publikasjon gis i kortform, f.eks. Hegstad, «Dåpen», 188f. Forkortelsene «f.», «ibid.» og «idem» kan brukes; unngå imidlertid «op. cit.» og «ff.». Henvisninger til (klassiske) kilder settes i parentes i hovedteksten, f.eks. (Cicero, Nat. d. 1.1–3), og med angivelse av tekstutgave i en note.

DOI-referanser

Referansene skal alltid inkludere DOI (digital object identifier) for kilder som har dette. DOI skal være en klikkbar URL og plasseres til sist i referansen. Hvis du er usikker på hva DOI-koden til en referanse er, eller om en DOI-kode finnes, kan du gjøre et raskt søk etter tittel, forfatternavn osv. på http://search.crossref.org/

SITAT I TEKSTEN

Artiklene bør forholde seg til kildene på originalspråket. Sitater fra andre språk enn engelsk, dansk og svensk skal som en hovedregel suppleres med oversettelser til norsk. Både tekstutgaver og eventuelt moderne oversettelser skal derfor oppgis.

SPESIALTEGN

Gresk og hebraisk gjengis fortrinnsvis med gresk og hebraisk font (unicode). Alternativt kan det translittereres etter reglene for «general-purpose style» i The SBL Handbook of Style.

TABELLER, FIGURER OG ILLUSTRASJONER

Disse nummereres fortløpende.

Alle tabeller, figurer og illustrasjoner som benyttes i manuskriptet må være tillatt å publisere open access. Dersom det ikke er forfatteren selv som har laget figuren, skal navnet på tegner eller fotograf oppgis i figurteksten. Forfatteren innhenter selv tillatelse til bruk av tidligere trykte illustrasjoner. Illustrasjoner må ha oppløsningsgrad på minst 300 dpi.

PUBLISERINGSETIKK

Redaksjonen er opptatt av at det som publiseres i tidsskriftene, er av høy faglig kvalitet og følger internasjonale etiske standarder for vitenskapelig publisering. Tidsskriftet følger retningslinjene til Committee of Publication Ethics (COPE).

VURDERINGSPROSESSEN

Bidrag som sendes inn til Teologisk tidsskrift, må ikke være under vurdering noe annet sted. 

Fagfellevurdering: Redaksjonen praktiserer ekstern fagfelleordning med dobbel anonym vurdering og minimum to uavhengige fagfeller.  Redaksjonen foretar en første vurdering av alle innkomne manus før eventuell ekstern fagfellevurdering igangsettes.

Forfatter får tilbakemelding på e-post fra redaksjonen etter at manuskriptet har vært til fagfellevurdering. Forfatter vil i den forbindelse informeres om artikkelen godkjennes som den er, godkjennes med mindre revisjoner, godkjennes med større revisjoner eller refuseres. Hvis redaksjonen ber om revisjoner vil forfatter få en frist for dette.

Dersom manuskriptet godkjennes for publisering vil forfatter motta en førstekorrektur som en pdf-fil vedlagt en e-post før publisering. Det skal kun rettes opp korrekturfeil og ikke foretas endringer i teksten i forhold til godkjent manuskript (omredigering, ny tekst etc.).

Forfatter vil motta lenke til artikkelen når den er publisert.

ETTER PUBLISERING

Teologisk tidsskrift er et vitenskapelig tidsskrift med åpen tilgang (open access). Det vil si at det er gratis tilgjengelig for alle og finnes kun digitalt på internett. Alle artikler publiseres i overenstemmelse med Creative Commons-lisensen CC BY-NC 4.0. Forfatteren beholder opphavs- og utgivelsesretten til egen artikkel, uten restriksjoner. Samtidig får alle andre retten til å lese, laste ned, kopiere, skrive ut, søke i eller lenke til fulltekstversjonen av artikkelen.

Recently Published

Most read last 30 days

Idunn uses cookies. By continuing to use Idunn you are agreeing to our use of cookies. Find out more.