Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
Åpen tilgang
(side 100-101)
av Hallgeir Elstad & Reidar Hvalvik
Artikkel
Åpen tilgang
Hvad blev der af Norge?
Norges fravær i de »danske« reformationsfejringer 1617-1817
Vitenskapelig publikasjon
(side 102-113)
av Carsten Bach-Nielsen
SammendragEngelsk sammendrag

Kan man afgrænse Norge i det dansk-norske dobbeltmonarkis reformationsfejringer før 1817? Da der var tale om en fælleskultur og en fælles lovgivning og konfession, må man slå sig til tåls med, at festerne tilsyneladende er blevet afholdt med mindre opmærksomhed fra myndighederne i Norge end i Danmark. På det symbolske plan spillede Norge som udtryk for det yderste Norden en afgørende rolle for dobbeltmonarkiets selvforståelse. Norge er ikke fraværende i dobbeltmonarkiets fejringer, men inkluderet i den dynamik, der bestod mellem de to lande.

Is it possible to define Norway’s part of the Reformation commemoration in the double monarchy of Denmark-Norway before 1817? The two countries shared a common culture, legislation, and confession, so it may be sufficient to admit that the reformation festivities in Norway were followed less attentively by the authorities than in Denmark. On a symbolic level, Norway played an important role as an expression of the extreme North in the self-image of the double monarchy. Norway was not absent in the commemorations of the double monarchy, it was included in the dynamics between the two countries.

Åpen tilgang
Oversettelsesproblematikk og slaveri
En kritisk analyse av oversettelsen av doulos, pais, oiketēs og sōma i Bibelselskapets oversettelser
Vitenskapelig publikasjon
(side 114-131)
av Anders Martinsen
SammendragEngelsk sammendrag

I Det nye testamente finnes det over hundre referanser til slaver og slaveri. Tradisjonelt har bibeloversettelser foretrukket å oversette slavebegrepene med «tjener». Denne artikkelen diskuterer dette fenomenet i bibeloversettelser med utgangspunkt i Bibelselskapets oversettelser – NO 1930, NO 1978/85 og Bibel 2011. Artikkelen presenter en omfattende og kritisk undersøkelse av oversettelser av begrepene doulos, pais, oiketēs og sōma. Den viser at oversettelsene gir et forskjønnet bilde av slaveri i NT og tidlig kristen tid. Den konkluderer med at begreper som viser til ufrie mennesker, konsekvent bør oversettes med «slave».

There are over one hundred references to slaves and slavery in The New Testament. Traditionally, translators have preferred to translate the terms referring to slavery with ‘servant’. This article provides a critical and extensive review of the Norwegian Bible Society’s translations – NO 1930, NO 1978/85, and Bibel 2011 – of slave terminology in the NT (doulos, pais, oiketēs and sōma). It demonstrates that the translations obscure the full presence of slaves and slavery in the NT and early Christianity. It concludes that terms referring to unfree humans should consistently be translated as ‘slave’.

Bokessay
Åpen tilgang
Reformasjonen fra flere vinkler
Et bidrag til forståelse av kontinental og skandinavisk reformasjon
Vitenskapelig publikasjon
(side 132-145)
av Bernt T. Oftestad
SammendragEngelsk sammendrag

I dette essay blir artikkelsamlingen Reformasjonen i nytt lys (2017) vurdert og kritisert. Samlingen omhandler tysk reformasjon og motreformasjonen. Opplegget blir for smalt både geografisk og teologisk. Frankrike og England burde vært trukket inn. I den teologiske analysen mangler forholdet mellom reformasjonen og senmiddelalderens filosofi (occamisme og nominalisme). Perspektivet er så vel kirkehistorisk som ide- og kulturhistorisk. Verdifullt er det at reformasjonens kulturelle og folkelige uttrykk og virkninger i Norge tas opp, og også at møtet mellom kirkelig diakoni og den moderne velferdsstaten drøftes.

The anthology examined in this essay, Reformasjonen i nytt lys (The Reformation in a new light, 2017), is focussed on the continental Lutheran Reformation and the Catholic Reform/Counter-Reformation. However, the Reformation in England and the conflicts in France caused by the Reformation are unfortunately ignored, and the theological analyses are without any reference to the philosophy of the late Middle Ages (occamism and nominalism). The Reformation in Scandinavia (Norway) is mainly put in a cultural and people-oriented perspective. The critical confrontation between the ecclesial Diaconate and the welfare state during the 19th century is adequately presented.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon