Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Om gjenfødelsen i Latin-Amerika

F. 1981. Cand.theol. Universitetsstipendiat ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo. o.j.loland@teologi.uio.no

Dette bokessayet drøfter fremstillinger av latinamerikansk kristendom med utgangspunkt i boka The Rebirth of Latin American Christianity (2014) av Todd Hartch. Artikkelforfatteren gir sin tilslutning til at mikroøkonomiske modeller kan anvendes for å forstå protestantisk vekst og katolsk revitalisering i nyere latinamerikansk kristendom. Samtidig kritiseres tendensen i forskningslitteraturen som Hartch representerer, til å forklare aksepten for basismenigheter innenfor Den katolske kirke ensidig ut fra religiøs konkurranse. Dernest problematiseres vektingen av de ulike strømningene i faglitteraturen som gjenspeiles i Hartchs bok. En oppdatert fremstilling av kristen religion i Latin-Amerika må ikke minst vie den katolsk-karismatiske vekkelsen (CCR) tilstrekkelig oppmerksomhet.

Nøkkelord: Latin-Amerika, katolisisme, karismatisk kristendom, frigjøringsteologi, religiøs økonomi

This book essay evaluates the presentations of Latin American Christianity in The Rebirth of Latin American Christianity (2014) by Todd Hartch. The author of the article agrees to the view that microeconomical models can contribute to understanding Protestant growth and Catholic revitalization in contemporary Latin American Christianity. All the same, the tendency within research literature, represented by Hartch, to explain the acceptance of base communities within the Catholic Church solely out of religious competition, is criticized. The representations of the different research trends in this field of study in Hartch’s book are also problematized; an updated view of Christian religion in Latin America must pay due attention to the Catholic Charismatic Renewal (CCR).

Keywords: Latin America, Catholicism, charismatic Christianity, liberation theology, religious economy
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon