Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Interreligiøs universitetsteologi

F. 1951. Dr.theol. Professor i interreligiøse studiar, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo. oddbjorn.leirvik@teologi.uio.no

Med utgangspunkt i etableringa av nye lærestolar og senter for islamsk teologi ved nordeuropeiske universitet drøftar artikkelen korleis den tradisjonelt kristne universitetsteologien kan utviklast til ein multi- eller interreligiøs universitetsteologi. Etter ein introduksjon av fagfeltet «interreligiøse studiar» blir uttrykket «interreligiøs teologi» sett i relieff til konfesjonell teologi og komparativ teologi. Det blir argumentert for at interreligiøse måtar å «gjere teologi» på utmerkar seg ved sin relasjonelle og interaktive karakter. Artikkelen utforskar elles det institusjonaliserte aspektet ved interreligiøs teologi, forholdet mellom inter- og transreligiøse tilnærmingsmåtar til teologien, samt metaforane «third space», «rommet imellom» og «heim».

Nøkkelord: interreligiøse studiar, universitetsteologi, komparativ teologi, å gjere teologi

With reference to the establishment of new chairs and centers for Islamic theology at Northern European universities, the article discusses how traditional Christian university theology may develop into a multi- or interreligious university theology. Having introduced the academic field of “interreligious studies”, the author further defines the term “interreligious theology” in relation to confessional theology and comparative theology. The author argues that interreligious ways of doing theology is characterized by their relational and interactive approach. The article further explores the institutionalized aspect of interreligious theology, the relation between inter- and transreligious ways of doing theology, as well as the metaphors “third space”, “space in between”, and “home”.

Keywords: interreligious studies, university theology, comparative theology, doing theology
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon