Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 116-117)
av Hallgeir Elstad & Reidar Hvalvik
Vitenskapelig publikasjon
(side 118-132)
av Torleif Elgvin
SammendragEngelsk sammendrag

Utforskningen av dødehavstekster i Schøyen-samlingen har gitt viktige resultater. Mineralanalyser av pergament og gjenstander fra Judea-ørkenen gir ny informasjon om hulemiljøene de har vært oppbevart i, om pergamentproduksjon i oldtiden og relasjonen mellom den esseiske bosetningen i Qumran og det øvrige judeiske samfunn. Avanserte fotografiske metoder og bruk av Photoshop baner vei for mer presise edisjoner av tekster fra antikken og en mer presis paleografisk analyse. En rekke fragmenter har betydning for gammeltestamentlig tekstkritikk.

The publication of texts and artefacts from the Judean Desert in The Schøyen Collection is innovative. The mineral analysis of parchment and artefacts provides new information on how various cave environments set their stamp on the scrolls, and demonstrates advanced techniques in the preparation of parchment in ancient Judea. The analysis casts light on the relation between the Qumran settlement and Judean society at large. Biblical fragments provide material for textual criticism, and illuminate the process of literary development of texts such as the Book of Jeremiah. Advanced photographic methods and the use of Photoshop enable more precise and reader-friendly editions of ancient texts, including a more precise palaeographical analysis.

(side 135-152)
av Kari Elisabeth Børresen
Vitenskapelig publikasjon
(side 156-171)
av Oddbjørn Leirvik
SammendragEngelsk sammendrag

Med utgangspunkt i etableringa av nye lærestolar og senter for islamsk teologi ved nordeuropeiske universitet drøftar artikkelen korleis den tradisjonelt kristne universitetsteologien kan utviklast til ein multi- eller interreligiøs universitetsteologi. Etter ein introduksjon av fagfeltet «interreligiøse studiar» blir uttrykket «interreligiøs teologi» sett i relieff til konfesjonell teologi og komparativ teologi. Det blir argumentert for at interreligiøse måtar å «gjere teologi» på utmerkar seg ved sin relasjonelle og interaktive karakter. Artikkelen utforskar elles det institusjonaliserte aspektet ved interreligiøs teologi, forholdet mellom inter- og transreligiøse tilnærmingsmåtar til teologien, samt metaforane «third space», «rommet imellom» og «heim».

With reference to the establishment of new chairs and centers for Islamic theology at Northern European universities, the article discusses how traditional Christian university theology may develop into a multi- or interreligious university theology. Having introduced the academic field of “interreligious studies”, the author further defines the term “interreligious theology” in relation to confessional theology and comparative theology. The author argues that interreligious ways of doing theology is characterized by their relational and interactive approach. The article further explores the institutionalized aspect of interreligious theology, the relation between inter- and transreligious ways of doing theology, as well as the metaphors “third space”, “space in between”, and “home”.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon