Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Fra statskonform kirke til sosial omformer? - Sju teser om Den norske kirkes rolle fra 1800-tallet til i dag

F. 1971. Dr.jur og cand.polit. Professor, Institutt for diakoni og ledelse, Diakonhjemmet Høgskole. haugen@diakonhjemmet.no

  • Side: 164-182
  • Publisert på Idunn: 2015-06-02
  • Publisert: 2015-06-02

Den norske kirke har tradisjonelt vært en del av statsmakten i Norge. I hvilken grad har dette medført at de ansatte er lojale mot staten og den rådende samfunnsorden? Har ledende kirkeansatte og ledere engasjert seg i eller motarbeidet sosiale endringsbevegelser? Artikkelen peker på at Den norske kirke i mange avgjørende faser de siste to hundre år har vært i opposisjon til viktige sosiale bevegelser som har bidratt til dagens norske velferdssystem og demokrati. Det er imidlertid flere unntak fra dette hovedbildet, og i dag framstår Den norske kirke som svært kritisk til staten – for eksempel i asylpolitikken.

Nøkkelord: Den norske kirke, sosiale bevegelser, Eivind Berggrav, arbeiderbevegelsen

The Church of Norway has traditionally been a part of the state of Norway. To what extent has this induced its employees to be loyal to the state and the prevailing social order? Have leading church employees and leaders engaged in or opposed social transformation movements? The article finds that the Church of Norway during many decisive phases has been in opposition to important social movements that have contributed to the Norwegian welfare system and democracy. There are, however, countertrends to this overall picture, and currently the Church of Norway is highly critical of the state – for instance of its asylum policies.

Keywords: Church of Norway, social movements, Eivind Berggrav, labour movement
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon