Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Fortapelse og feelgood - Endringer i synet på helvete og fortapelse

F. 1947. Dr.philos. Professor i religionssosiologi, Fakultet for humaniora og pedagogikk, Universitetet i Agder. Pal.Repstad@uia.no

Sammendrag

Denne artikkelen går gjennom en del sosiologiske studier av synet på fortapelse og helvete i Norge, både i befolkningen som helhet, blant religiøst aktive og blant prester. En krympende minoritet tror at mennesker enten blir frelst eller går fortapt. Mange er usikre. Iminoritetskirkene er troen på helvete og fortapelse sterkere enn i Den norske kirke, men også i minoritetskirkene er det lite forkynnelse av denne delen av den kristne tradisjon, og forestillingen om evig fysisk pine er nærmest borte. Artikkelen peker videre på en rekke forhold som bidrar til å svekke troen på helvete og fortapelse, blant annet anti-autoritære idealer, mindre interesse for teologi, religiøse organisasjoners konkurransesituasjon og erkjennelsen av at kristne ofte har gått fra å kjempe for standpunkter til å gi dem opp.

Nøkkelord: helvete, fortapelse, religiøs endring, Norge

Abstract

This article presents and comments upon some sociological studies of views on perdition and Hell in Norway, both in the general population, among the religiously active, and in the clergy. A shrinking minority believe that people are either saved or doomed to Hell. The belief in Hell and perdition is stronger in the minority churches than in the Church of Norway. However, in the minority churches too this part of the Christian tradition is rarely preached, and the notion of eternal physical pain is almost absent. Furthermore, the article lists a number of factors contributing to weakening the belief in Hell and damnation, among them anti-authoritarian ideals, less interest in theology, the competitive position of religious organizations, and the acknowledgement that Christians often have moved from fighting for standpoints to giving them up.

Keywords: hell, perdition, religious change, Norway
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon