Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Stålsett-utvalgets forhandlinger mellom religionsfrihet og kjønnslikestilling - En aktivt støttende likestillingspolitikk som en del av religionspolitikken?

F. 1965. Ph.D. Post doc., Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo. annehg@teologi.uio.no

  • Side: 203-215
  • Publisert på Idunn: 2014-06-05
  • Publisert: 2014-06-05

Sammendrag

Artikkelen er en drøfting av hvordan NOU 2013:1, Det livssynsåpne samfunn. En helhetlig tros- og livssynspolitikk, forhandler forholdet mellom rettighetene religionsfrihet og kjønnslikestilling. NOU 2013:1 kommer med flere nye forslag som, hvis de blir gjennomført, vil gjøre at Norge i større grad enn tidligere oppfyller CEDAW-konvensjonens krav om en aktivt støttende likestillingspolitikk. Gjennom et sideblikk på NOU 2011:12, Struktur for likestilling, og 2012:15, Politikk for likestilling, samt en gjennomgang av de viktigste argumentene i den pågående norske diskursen om rettighetskollisjoner og rettighetsforhandlinger viser artikkelen at det fortsatt gjenstår mange uløste dilemmaer i dette skjæringsfeltet.

Nøkkelord: Stålsett-utvalget, religions- og livssynspolitikk, likestilling

Abstract

This article discusses how the recent NOU 2103:1 suggests implementation of a policy on gender equality regarding religious and life-stance communities in Norway that is more in accordance with the principles of the CEDAW convention. There are, however, still contested as well as blind spots in the intersecting area of politics of gender equality on the one side, and politics of religion on the other, in Norwegian legislation and in the country’s political discourses.

Keywords: The Stålsett committee, policy on religion, equal rights
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon