Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Nattverdliturgiens historie i norsk kontekst

F. 1951. Dr.philos. og cand.theol. Seniorprest/rådgiver i Den norske kirke, Oslo bispedømme. Olav.Tveito@kirken.no

  • Side: 178-201
  • Publisert på Idunn: 2014-06-05
  • Publisert: 2014-06-05

Sammendrag

Artikkelen gir en beskrivelse av nattverdliturgiens utvikling i norsk kontekst fra kristningsperioden og frem til innføringen av den nye gudstjenesteboken i 2011. Tema som ikke er drøftet fyllestgjørende i eksisterende forskningsbidrag, gis særskilt oppmerksomhet. Siste del av artikkelen tar for seg vår nye nattverdliturgi og drøfter dens særtrekk ut fra den liturgihistoriske utviklingen.

Nøkkelord: norsk kirkehistorie, liturgi, nattverdens teologi, Missale Nidrosiense, Ordo Nidrosiensis, Hans Bagger, Gustav Jensen, Helge Fæhn

Abstract

The present article describes the evolution of the Eucharist liturgy in Norway, extending from the Christianization period to the latest version of the new ‘gudstjenestebok’ (Mass book) 2011. Certain aspects, that supplement existing research on the topic, are emphasized. The last part of the article discusses the liturgical renewal process 2003–2011 and places the changes in the context of the long-term historical development.

Keywords: Norwegian church history, liturgy, Eucharistic theology, Missale Nidrosiense, Ordo Nidrosiensis, Hans Bagger, Gustav Jensen, Helge Fæhn
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon