Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Åpenbaring, erfaring og teologi

F. 1961. Dr. theol. & dr. philos. Professor ved Det teologiske Menighetsfakultet. Jan.O.Henriksen@mf.no

Abstract

By establishing a hermeneutically oriented concept of revelation as a type of experience that is possible to describe as having common features, one can avoid the fundamental contradiction between revelation and experience that currently characterizes parts of the discussion of theological issues. Furthermore, it is necessary to emphasize that normative discussions about the validity of various forms of experience are related to and dependent on the type of experiential dimensions that are involved: the experience of the natural, social and cultural, or «inner» world – or more specific experiences that can be interpreted in a religious manner. It is argued that theology must relate to – and build on – experience in all of these dimensions of experience. A condition for maintaining living Christian faith is to see experience and revelation in unison – and see revelation as a specific kind of experience.

Keywords: Revelation, experience

Sammendrag

Ved å etablere et hermeneutisk orientert begrep om åpenbaring som en type erfaring som er beskrivbar med allmenne kjennetegn, vil man kunne unngå den prinsipielle motsetning mellom åpenbaring og erfaring som i dag preger deler av teologisk diskusjon om aktuelle spørsmål. Videre er det nødvendig å vektlegge at normative diskusjoner om gyldigheten av ulike former for erfaring er knyttet til og avhengig av hvilken type erfaringsdimensjon det er tale om: om erfaring av den naturlige, den sosiale og kulturelle, eller «den indre» verden – eller mer spesifikke erfaringer som kan tolkes religiøst. Det argumenteres for at teologien må forholde seg til – og bygger på – erfaringer i alle disse erfaringsdimensjonene. Forutsetningen for å ivareta og føre videre levende kristen tro er å se erfaring og åpenbaring i samklang – og se åpenbaring som en spesifikk type erfaring.

Keywords: Revelation, experience
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon