Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Åpen og inkluderende – kirkelig strategi mellom makt og avmakt – Den norske kirke utfordres av læstadianere og nye menighetsdannelser

F. 1952. Cand. theol., torgeir.nordvik@kirken.no

Sammendrag

I år 2000 bestemte de Førstefødte læstadianerne seg for å la sine predikanter forvalte dåp, nattverd og konfirmasjon i sine egne kapeller og forsamlingshus. Dette var en protesthandling mot den teologiske og liturgiske utviklingen i kirken. Den nye praksisen var i strid med kirkens lovverk. Likevel fikk De Førstefødte lov til å fortsette som medlemmer i Den norske kirke uten noen restriksjoner eller pålegg fra kirkeledelsen. Artikkelen gransker betingelsene som gjorde dette mulig. Forfatteren argumenterer for at kirkens reaksjon viser en strategi fra myndighetene for å kontrollere og regulere et voksende mangfold i Norges religiøse liv.

Nøkkelord: Kirke, identitet, maktrelasjoner

Abstract

In 2000 the Firstborn laestadians, still members of The Church of Norway, decided to let their own preachers practice baptism, holy communion and confirmation in their own chapels and congregations. This was an act of protest against the development of theology and liturgical practise in the church. The new practice among the Firstborn was against the laws that regulate the ministry of the church. In spite of this, the Firstborn were allowed to continue as full members of the church without any restrictions or requirements from the church leadership. This article investigates the conditions that made this possible. The author argues that the reaction of the church reveals a strategy from the state authorities to control and regulate a growing plurality in the religious life in Norway.

Keywords: Church, identity, power relations
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon