Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Psykisk helse gjennom meningsfull aktivitet når krisen inntreffer

Mental health and meaningful activity in times of crisis
UiT Norges arktiske universitet
UiT Norges arktiske universitet
UiT Norges arktiske universitet

Denne artikkelen retter søkelyset på hvordan støtte personer med utviklingshemming til å ivareta egen psykisk helse under krisesituasjoner som medfører behov for fysisk avstand, ved å initiere aktivitet, sosial- og kulturell deltagelse. Artikkelen er basert på en intervjustudie med 19 tjenesteytere ved kommunale botilbud under korona-pandemien. Analysen viser at tjenesteytere gjennom kreativitet jobbet med å fremme psykisk helse gjennom tre strategier: 1) å holde fast på det kjente, 2) å improvisere og 3) ved å drive innovasjon. Dette viser seg å være gode strategier når en skal legge til rette for å støtte personer med utviklingshemming til å ivareta egen psykisk helse under krisesituasjoner.

Nøkkelord: psykisk helse, korona-nedstengning, aktivitet, kulturdeltagelse, sosial deltagelse, utviklingshemming

This article focuses on support for people with intellectual disabilities in maintaining their own mental health during crisis situations requiring social distancing, by initiating activity and social and cultural participation. The article is based on interviews with 19 home-based service providers during the COVID-19 pandemic. The analysis shows that, through their creativity, the service providers worked to promote mental health via three strategies: 1) maintaining the familiar, 2) improvising, and 3) innovation. These strategies seem appropriate when it comes to facilitating support for people with intellectual disabilities to maintain their own mental health during crisis situations.

Keywords: mental health, coronavirus lockdown, isolation, cultural and social participation, intellectual disabilities
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon