Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

«Vi løfter hverandre opp og fram!»

Erfaringer fra «Nye horisonter»-kurset for erfaringsmedarbeidere/likemenn
First experiences from the «New Horizons» peer support education

pensjonist (tidligere Helse Stavanger HF)

f. 1951

Pensjonist, cand. mag., fhv prosjektleder, Avdeling for rus og avhengighetsbehandling, Helse Stavanger HF

Bjerkreim/Jæren DPS

f. 1965

Erfaringskonsulent, vernepleier med videreutdanning i psykisk helse og veiledning, Vikeså. Bjerkreim /Jæren DPS, Bryne

Helse Fonna HF

f. 1971

Seniorforsker, dr. med., Seksjon for forsking og innovasjon, Helse Fonna HF

VID vitenskapelige høgskole

f. 1979

Masterstudent, VID vitenskapelige høgskole, ergoterapeut

Kurset «Nye horisonter» for erfaringsmedarbeidere/likemenn ble utviklet i en brukerinvolvert, delvis brukerstyrt prosess i Helse Stavanger, Helse Fonna og kommunene rundt. I alt ble 10 kurs gjennomført fra 2016 til 2019. Artikkelen presenterer utvikling, gjennomføring og evaluering av kurset. Åttien kursdeltakere besvarte spørreskjema ved oppstart og avslutning av hver kursbolk. Kursdeltakernes tilbakemeldinger var overveldende positive. Kursevalueringen viste at kursdeltakerne reflekterte over maktforhold, håp, deltakelse i samfunnet, vekst i egen bevissthet og kraft samt over forholdet til profesjonelle hjelpere. Studien gir en pekepinn på om kursets innfallsvinkler kan være av verdi i en generell opplæring av erfaringsmedarbeidere i psykisk helsevern- og rustjenestene.

Nøkkelord: recovery, psykisk helse, rusproblemer, likemannsstøtte, erfaringskonsulent, opplæring

The “New Horizons” course for peer-support workers was developed in a service user-involved process in Helse Stavanger HF and Fonna Local Health Trusts with surrounding communities. Altogether 10 courses were conducted from 2016 to 2019. Eighty-one course participants completed questionnaires at the start and end of each course. Feedback from participants was overwhelmingly positive. Plenary discussions and listening to others’ experiences were rated as most useful approaches. The course evaluation showed that participants reflected on power issues, hope, personal potential and relations with professional helpers. Hopefully, the study contributes to the recovery-orientation of mental health and addiction services in Norway.

Keywords: recovery, mental health, addiction, peer support, peer support education
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon