Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Nøkkelen er likeverd

Recoverykursleiarar sine erfaringar med samskaping
The key is equality
Course-leaders’ experiences with co-creation in recovery courses
Høgskulen på Vestlandet

f. 1961

PhD. Førsteamanuensis, Høgskulen på Vestlandet, fakultet for helse og sosialvitskap, Haugesund

Høgskulen på Vestlandet

f. 1968

Master. Høgskulelektor, Høgskulen på Vestlandet, fakultet for helse og sosialvitskap

Artikkelen beskriver kursleiarar sine erfaringar med å bidra til samskaping i recoverykurs inspirert av Recovery College. Kursleiarane bidro til og deltok i likeverdige fellesskap, der ein jobba med ulike emne med utgangspunkt i eigne levde liv der og då. Å ta av seg maska, å vera tydeleg og fleksibel og møte andre med respekt og entusiasme var viktig for å bidra til samskapingsprosessar. I gjensidige relasjonar blir ein til hjelp for kvarandre, og kompetanse på fasilitering kan vera eit bidrag til å skape gode sosiale arenaer i psykisk helsearbeid.

Nøkkelord: recoverykurs, samskaping, fasilitering, CHIME

The paper describes course leaders’ experiences of their contributions to co-creation in courses inspired by Recovery Colleges. The course leaders contributed to and were part of reciprocal relationships. The focus was on their own lived lives. To reveal one’s face, to be assertive and flexible, and to meet the other with respect and enthusiasm were important to contribute to co-creational processes. In reciprocal relationships the participants are helpful to each other, and facilitation skills may be useful in order to create social settings in the mental health services.

Keywords: recovery course, co-creation, facilitation, CHIME
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon