Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Når forskning og erfaring møtes: Hvordan medforskning kan bidra til kunnskapsutvikling belyst gjennom et dialogisk inspirert forskningsdesign

When research encounters lived experience: How participant research can enrich our knowledge through a phenomenological and dialogical inspired research design
Universitetet i Sørøst-Norge

f. 1966

Can polit med et hovedfag i pedagogikk. Høgskolelektor/stipendiat ved Universitetet i Sørøst-Norge

Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling

f. 1984

Selvkomponert bachelor med vekt på kultur. Prosjektkoordinator ved Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling

Artikkelen beskriver hvordan en brukerrepresentant/medforsker og en akademisk skolert forsker metodisk kan samarbeide for å sikre at to selvstendige og uavhengige stemmer analyserer, kommenterer og utfyller hverandre i forståelsen av hva det innebærer å oppleve tilhørighet til sin arbeidsplass. Gjennom to individuelt baserte analyser av samme datamateriale, etterfulgt av en dialog rundt disse analysene ønsker forfatterne å vise at brukerstemmen kan få et selvstendig uttrykk innenfor et forskningsprosjekt, og at brukerstemmen i dialog med forskerstemmen bidrar til å utfordre, berike og nyansere forskerstemmens analyse av datamaterialet.

Nøkkelord: medforskning, samarbeid, tilhørighet, arbeid

This article describes how a participant researcher and an academically trained researcher can cooperate methodologically in order to warrant the existence of two independent voices analyzing and commenting on what it implies to experience a sense of belonging to the work place. Through two different and individually based analyses of the same material, succeeded by a dialogue related to these analyses, the authors want to demonstrate how to enact an independent user voice within a research design, and how this user voice contributes to challenge and enrich the traditional researcher voice.

Keywords: participant research, cooperation belonging, work
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon