Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Erfaringsmedarbeidere som aktører i utdanning av psykisk helsearbeidere

Service users as participants in education of mental health workers
Høgskulen på Vestlandet

f. 1966

Professor, Høgskulen på Vestlandet, fakultet for helse- og sosialvitskap, Campus Stord. Sosialantropolog, Phd. fra psykologisk fakultet UiB

VID vitenskapelig høgskole

f. 1953

Høgskolelektor, VID vitenskapelig høgskole. Master i samfunnsarbeid fra HIB

Høgskulen på Vestlandet

f. 1966

Høgskolelektor, Gestaltterapeut MNGF, Høgskulen på Vestlandet, fakultet for helse- og sosialvitskap, Campus Stord. Utdanning: Hovedfag i psykologi fra NTNU, Gestaltterapi fra Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

Helse Fonna Stord DPS, erfaringskonsulent

f. 1965

Erfaringskonsulent Helse Fonna Stord DPS. Bachelor med fordypning Samfunnsfag, Høgskolen Stord/Haugesund. Videreutdanning i samarbeidsbasert forskning i psykisk helsearbeid og rus, USN. Videreutdanning i Tverrprofesjonell Samhandling i psykisk helse. Tverrfaglig videreutdanning i psykisk helsearbeid (2 av 4 moduler)

Brukerkunnskap er sentralt i utdanning av psykisk helsearbeidere. Artikkelen presenterer funn fra et pedagogisk aksjonsforskningsprosjekt hvor erfaringsmedarbeidere har vært deltagere i refleksjonsgrupper med studenter på tverrfaglig videreutdanning i psykisk helsearbeid. Hensikten var å utforske på hvilken måte erfaringsmedarbeiderne bidro til studentenes læring knyttet til brukerkunnskap, samt hvilket utbytte erfaringsmedarbeiderne hadde av å delta i refleksjonsgruppene. Funnene viste at erfaringsmedarbeiderne kunne utfordre studentenes kunnskapsgrunnlag i psykisk helsearbeid hvis erfaringene ble formidlet på en troverdig og nyansert måte. Videre fant vi at deltagelse i refleksjonsgruppene bidro til refleksjon omkring egen rolle hos erfaringsmedarbeiderne og økt selvinnsikt knyttet til egen personlig historie.

Nøkkelord: erfaringsmedarbeidere, brukerkunnskap, brukerinvolvering, utdanning, refleksjonsgrupper

User knowledge is important in education of mental health workers. This article presents a pedagogical action research project where service users have participated in reflection groups with students of interdisciplinary post-graduate education in mental health care. The purpose was to explore how the service users contributed to students’ learning regarding user knowledge, and also what the service users gained from co-reflecting with the students. The findings show that the service users challenged the students’ knowledge, if their user experiences were presented in a nuanced way. The service users, further, developed new perspectives of their roles, and deeper insight into their own personal history.

Keywords: service users, service user knowledge, service user involvement, education, reflection groups
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon