Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Den gode tverrprofesjonelle samarbeidaren

The good interprofessional collaborator
Høgskulen i Volda

f. 1971

Førsteamanuensis, Høgskulen i Volda

Høgskulen i Volda

f. 1957

førstelektor, Høgskulen i Volda

Kva skal til for å vere ein god tverrprofesjonell samarbeidar? Artikkelen undersøkjer dette spørsmålet på basis av intervju med 15 tilsette i ei kommunal teneste for rus- og psykisk helse. Funna vert analysert i lys av at teamet er eit praksisfellesskap mellom fleire profesjonar. Diskusjonen viser korleis ein god tverrprofesjonell samarbeidar bidrar til utviklinga av fellesskapet og samarbeidet i samspel med dei andre. Vi hevdar difor at det å nytte praksisfellesskapet som forståingsramme for tverrprofesjonelle team, tilfører viktige aspekt til dynamikken i tverrprofesjonelt samarbeid.

Nøkkelord: tverrprofesjonelt samarbeid, praksisfellesskap, psykisk helsearbeid, mestring, samskaping, ledelse

What are the prerequisites for being a good interprofessional collaborator? This article investigates this question based on 15 interviews with the staff of Community Addiction and Mental Health Services. The findings are analysed on the basis of the staff being an interprofessional community of practice. The discussion demonstrates how a good interprofessional collaborator contributes to the development of the community and the collaboration. We claim that communities of practice as framework for understanding interprofessional teams contribute important aspects to understanding the dynamics of interprofessional collaboration.

Keywords: interprofessional collaboration, communities of practice, mental health, empowerment, co-production, leadership
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon