Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Integrere eller isolere?

Lederes ivaretakelse av samfunnsansvar i private virksomheter som produserer offentlige velferdstjenester
Integrate or isolate?
Corporate Social Responsibility in private businesses producing public welfare services

f. 1972

Psykiatrisk sykepleier, master i verdibasert ledelse. Lunner kommune.


f. 1977

Cand. Theol., master i verdibasert ledelse. PhD-stipendiat VID vitenskapelige høgskole.

Artikkelens mål er å utforske hvordan ledere ivaretar samfunnsansvar i private virksomheter som leverer bo- og omsorgstjenester til det offentlige. I et ledelsesfaglig perspektiv undersøker vi gjennom en intervjustudie samfunnsansvar innenfor psykisk helsearbeid. Vi analyserer økonomiske, juridiske, etiske og filantropiske dimensjoner av samfunnsansvar. Lederne integrerer dimensjonene ved å utvikle fleksible og tilpassede tjenestetilbud for brukerne, sikre kvalitet i tjenestene, tilstrebe refleksjon omkring problemstillinger i praksis, samt bidra i lokalmiljøet. Samfunnsansvarsdimensjonene representerer ifølge lederne organisatoriske kjerneoppgaver, men spenninger mellom dimensjonene gir lederutfordringer. Lederne beskriver samfunnsansvar som en etisk grunnlagstenkning hvor verdibevissthet ikke isoleres, men preger daglig ledelsespraksis.

Nøkkelord : samfunnsansvar, psykisk helse, privat, ledelse, etikk

This article identifies how managers practice corporate social responsibility (CSR) in private businesses that produce housing and care services on behalf of the public. In a managerial perspective drawing on interviews, we explore economic, juridical, ethical and philanthropic dimensions of CSR within the field of mental health work. The managers integrate CSR-dimensions by developing flexible health services suited to individual clients, providing quality in the services, seeking reflection about practical dilemmas, and contributing to the local community. Managers describe the CSR-dimensions as organizational core tasks, yet tensions between CSR-dimensions constitute managerial challenges. According to the managers, CSR represents an ethical way of thinking where values-consciousness informs everyday managerial practices.

Keywords : CSR, mental health, private, management, ethics
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon