Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

«Ingen vet hvem du er» – flyktningers opplevelse av omstillingsprosessen i Norge

«No one knows who you are» – refugees’ experience of the readjustment process in Norway

f. 1980

Psykolog, PhD. Ansatt ved Universitetet i Bergen.


f. 1992

Psykolog. Ansatt i Eidsvoll kommune.


f. 1991

Psykolog. Ansatt i Vinderen DPS, Diakonhjemmet sykehus.

I denne studien har vi undersøkt hva mennesker som har kommet til Norge som flyktninger har opplevd som viktig for omstillingsprosessen i nytt land. Vi gjennomførte ti semistrukturerte, kvalitative intervjuer med mennesker med flyktningbakgrunn. Deltakerne opplevde at egen innsats (personlighet, motivasjon og egenskaper), møter med andre (å bli sett på som et unikt individ og ikke en representant for en gruppe), samt mulighetene til å delta i samfunnet var viktige for omstillingsprosessen i nytt land. Funnene tydeliggjør innsatsen deltakerne la ned i omstillingsprosessen og viser samtidig hvordan mottakersamfunnet kan legge til rette for omstilling gjennom strukturelle tiltak, som oppholdstid i asylmottak, mulighet for å lære språk og komme i arbeid, og ved å fasilitere gode og anerkjennende mellommenneskelige møter.

Nøkkelord : flyktninger, omstillingsprosess, integrering, kvalitativ forskning

In this study we have explored what people who came to Norway as refugees experienced as contributing to their readjustment in a new country. We conducted ten semi-structured qualitative interviews with people who came to Norway as refugees. The participants experienced that their own efforts (personality, motivation, and traits), interpersonal encounters (being seen as a unique person and not only a representative for a group), and opportunities to participate in the host country were important in the process of readjustment. Our findings shed light on the efforts these participants put into the readjustment process, but also show how the host country can ease readjustment through structural measures, such as time spent in reception centers, possibilities to learn the language and get employment, and by facilitating genuine meetings between people.

Keywords : refugees, readjustment process, integration, qualitative research
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon