Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Hvordan kan tripleksrefleksjonsmodellen anvendes i e-postbasert terapi?

Applicability of the triplex reflection model in e-mailbased therapy

f. 1960

Daglig leder, MSc Supervisjon og coaching, sykepleier. Timelærer USN, daglig leder Conflux kompetanse.


f. 1966

Cand. scient., integrativ psykoterapi student. Arbeider ved Integrativ psykoterapi, Porselensklinikken Porsgrunn.

Artikkelen er et enkeltcase-studium som diskuterer potensialet i en nærmere beskrevet systematisk flernivå-refleksjonsmetode; tripleksrefleksjon. Diskusjonen støttes på relevant litteratur og illustreres med utdrag fra en reell e-postbasert psykoterapeutisk dialog. E-postterapi er en voksende lavterskelarena karakterisert ved et vidt spekter av profesjoner og metoder. Dialogen er samtidig sterkt preget av mediets særtrekk. Vår evaluering antyder at refleksjonsmodellen kan ha verdi for både klienter og terapeuter ved å stimulere forståelse og refleksivitet og styrke identitet. Tilnærmingen bidrar til å åpne flere perspektiver og kan dermed utgjøre et nytt integrerende og helhetsrettet bidrag.

Nøkkelord: e-postbasert terapi, helhetlig, integrativ, psykoterapi, tripleksrefleksjon

Applicability of the triplex reflection model in e-mailbased therapy: A single-case study discussing possible benefits of application of a systematic multilevel reflection model. The discussion is supported by relevant literature and illustrated with excerpts from an e-mailbased psychotherapeutic dialogue. E-mailbased therapy is a growing low-threshold arena characterized by a wide diversity of professions and methods, with dialogue strongly influenced by media characteristics. Our evaluation suggests that the reflection model can be valuable for both clients and therapists by stimulating understanding and reflectivity and strengthening identity. The approach contributes to opening perspectives and may constitute a new integrative and holistic approach.

Keywords: e-mailbased therapy, holistic, integrative, psychotherapy, triplex reflection
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon