Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Relasjonell recovery – utforsking av samarbeid som bidrag til personers recovery i et botilbud

Relational recovery – Exploring cooperation as a contribution to people´s recovery in a supported housing unit

f. 1961

Professor, USN, Senter for psykisk helse og rus, Fakultet for helse- og sosialvitenskap og fagsjef i byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid i Oslo kommune


f. 1969

Spes.utd. vernepleier og forsker med erfaringskunnskap. USN, Senter for psykisk helse og rus, Fakultet for helse- og sosialvitenskap


f. 1976

Klinisk sosionom, master i klinisk helsearbeid, fordypning psykisk helsearbeid. Spesialrådgiver, Korus-Sør, Borgestadklinikken


f. 1955

Professor, USN, Senter for psykisk helse og rus, Fakultet for helse- og sosialvitenskap


f. 1952

Professor, USN, Senter for psykisk helse og rus, Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Artikkelen er basert på en mastergradsoppgave der hensikten var å utvikle forskningsbasert kunnskap om hvordan fagpersoner beskriver sitt samarbeid med beboer for å styrke beboers rolle. Studiens kontekst er et botilbud for mennesker med ROP-lidelser. Studiens data er hentet fra flerstegs fokusgruppeintervjuer med fagpersoner i boligen. Studien belyser betydningen av trygghet gjennom relasjoner og trygghet ved stedet. Studien belyser videre betydningen av stolthet gjennom mestring og skryt som gjødsel til stolthet.

Nøkkelord: ROP-lidelser, recovery, mening, hverdagsliv, fenomenologisk-hermeneutisk tilnærming

This article is based on a masters thesis exploring how professionals work in a recovery-oriented manner within houses for people with dual diagnosis. The data was gathered through multistage- focus group interviews with professionals. The study highlights the importance of safety trough relationships and safety at the residence. The study also highlights the importance of self-pride trough mastering and positive feedback as a contribution to self-pride.

Keywords: Dual diagnosis, recovery, meaning, everyday life, phenomenological-hermeneutic approach
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon