Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Aktiviteter i et recovery-perspektiv. En litteraturgjennomgang

Activities in a recovery-perspective. A literature review

f. 1984

Master i klinisk helsearbeid, fordypning psykisk helse. Teamkoordinator i mottaksenheten i Drammen kommune, psykisk helse og rusarbeid (PHR)

Aktivitet er et sentralt begrep i recovery. Denne litteraturgjennomgangen undersøker hvordan aktivitet oppleves og erfares, samt hvordan dette påvirker recovery fra psykiske lidelser og/eller ruslidelse. Litteraturgjennomgangen tar utgangspunkt i 42 utvalgte artikler ved hjelp av SALSA-rammeverk for litteraturgjennomgang. Artiklene har blitt innhentet gjennom systematisk databasesøk og deretter vurdert og strukturert i en syntese. Tematisering av datamaterialet resulterte i fire temaer: 1) Aktivitet fører til recovery, 2) Aktivitet fører til opplevelse av tilstedeværelse, mestring og velvære, 3) Å være aktiv er sosialt og skaper en arena for medborgerskap, og 4) Å være aktiv gir identitet gjennom handling.

Nøkkelord: recovery, meningsfulle aktiviteter, litteraturgjennomgang, medborgerskap, CHIME, SALSA

Activity is a key concept in recovery. This literature review examines how activity is experienced and how this affects recovery from mental disorders and/or substance abuse. The literature review is based on 42 selected articles using the SALSA framework for literature review. Articles have been obtained through systematic database searches and have been assessed and structured in a synthesis. Thematization resulted in four themes: (1) Activity leads to recovery; (2) Activity leads to the experience of presence, coping, and well-being; (3) Being active is an arena for citizenship and socialization; and (4) Being active promotes identity through action.

Keywords: mental health recovery, meaningful activities, literature review, citizenship, CHIME, SALSA
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon