Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Hvordan kan vi forstå den subjektive opplevelsen av risikoen for overdose?

How can we understand the subjective experience of overdose risk?

f. 1954

Dr.Philos. Forskningsleder, KORFOR, Stavanger Universitetssjukehus.


f. 1976

Konsulent/avdelingsleder, RPS-teamet, Stavanger Universitetssjukehus / A-Larm Rogaland.


f. 1990

Master i samfunnssikkerhet. Rådgiver, Follo Brannvesen IKS.

I Norge forekommer det ca. 260 fatale og over 5000 ikke-fatale overdoser i gjennomsnitt pr. år, i hovedsak blant rusmiddelbrukere som injiserer opioider. Mange overdoser forekommer i perioder der rusmiddelbrukeren føler håpløshet og likegyldighet til om han/hun overlever eller dør. I tidligere forskning er dette blitt tolket som et resultat av at rusmiddelbrukeren bevisst fornekter risikoen eller har en bevisst vilje til å ta en høyere risiko. I denne artikkelen blir denne fortolkningen utfordret i lys av brukererfaringer og forskning om hvordan alvorlig avhengige rusmiddelbrukere i perioder preget av total likegyldighet, ikke har noen opplevelse av framtid. Uten noen opplevelse av framtid kan de heller ikke ha noen bevisst opplevelse av risiko. Risiko blir irrelevant.

Nøkkelord: overdose, risiko, likegyldighet, tidsopplevelse

In Norway 260 fatal and over 5 000 non-fatal overdoses occur on average each year, mainly among drug users who inject opioids. Many overdoses occur in periods when the drug user feels hopeless and indifferent to whether he/she survives or dies. In previous research, this has been interpreted as a result of a conscious denial of risk or as a conscious will to take higher risks. In this article, this interpretation is challenged, in the light of user experiences and research on how severely addicted drug users in periods characterized by total indifference, don’t have any experience of the future. Without any experience of a future, they can neither have any conscious experience of risk. Risk becomes irrelevant.

Keywords: overdose, risk, indifference, time perception
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon