Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Fysisk aktivitet som verktøy i det helsefremmende arbeidet opp mot rus og psykisk helse:

en brukerundersøkelse i FIRE – Stiftelsen Ett skritt videre
Physical activity in health promoting work within the field of substance abuse and mental health:
a user survey in FIRE

f. 1981

Treningsterapeut, FIRE – Stiftelsen Ett skritt videre.


f. 1972

Førsteamanuensis, NTNU – Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap.


f. 1979

Førsteamanuensis, NTNU – Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap.

FIRE – Stiftelsen Ett skritt videre er et ettervernstilbud innen frivillig sektor, for mennesker med helseproblemer knyttet til bruk av rusmidler og/eller psykiske lidelser. Formålet med brukerundersøkelsen var å få frem medlemmenes opplevelse av mestring, tilhørighet og delaktighet i et helsefremmende perspektiv. Det ble også undersøkt om 16 antatte betydningsfulle faktorer (familie, venner, økonomi og lignende) endret seg etter deltagelse, og om eventuelle endringer i noen grad kunne tillegges FIRE. Utvalget besto av 71 voksne medlemmer av FIRE. Sett fra et brukerperspektiv antyder resultatene at tilnærminger som FIRE kan være et helsefremmende og supplerende tiltak innenfor rus og psykisk helsearbeid.

Nøkkelord: helsefremmende arbeid, «sense of coherence» (SOC), «Self determination Theory» (SDT), brukermedvirkning, rus, psykisk helse

FIRE is an organization based upon volunteering that has its work targeted at people with various health problems originating from substance abuse and/or poor mental health. The current study set out to survey potential changes in important factors that FIRE members attribute to participation (or not) in FIRE’s various activities. Furthermore, the respondents also answered questions that targeted health-promoting aspects of perceived competence and relatedness. Seventy-one adult members participated in the on-line survey. The results indicated that FIRE activities had a positive and health-promoting effect on the participants. Organizations like FIRE might thus be a supplementary intervention in the treatment and aftermath of substance abuse and/or mental health problems.

Keywords: health-promoting work, «sense of coherence» (SOC), «Self-determination Theory» (SDT), user involvement, substance abuse, mental health
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon