Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Foreldreskap og rus – den tause skammen

Barn som har foreldre i rusbehandling blir i liten grad invitert til barne- og familiesamtaler
Parenthood and substance use – the silent shame
Children with parents in treatment for substance use are seldom invited to participate in conversations between their parents and health professionals

f. 1957

Dr. polit. Sosiologi. Førsteamanuensis, Høgskolen i Innlandet.


f. 1965

Barnevernspedagog, familieterapeut, master i offentlig forvaltning, PhD-kandidat. Ansatt i Tyrilistiftelsen.


f. 1978

Barnevernspedagog, master i sosialt arbeid for barn og unge. Nestleder, Tyrili Arena.

Barn som har foreldre med rusmiddelavhengighet er sårbare. Helsepersonell har plikt til å følge opp barn som pårørende til foreldre eller søsken med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller somatisk sykdom/skade. Syv foreldre/pasienter og 18 barneansvarlige ble intervjuet om erfaringer knyttet til barne- og familiesamtaler innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Funnene viser at barrierer knyttet til både behandlerne, pasientene og organisatoriske forhold gjorde at pasientenes barn i liten grad ble invitert til slike samtaler. Funnene blir diskutert med utgangspunkt i teori om stigma og skam knyttet til foreldreskap og rusmiddelavhengighet.

Nøkkelord: barn som pårørende, rusmiddelavhengighet, rusbehandling, barneansvarlig

Children with substance using parents are vulnerable. Health professionals have a duty to follow up children who are next of kin to parents or siblings suffering from mental illness, substance use disorder, or somatic illness/injury. Seven parents/patients and 18 child responsible personnel were interviewed about their experience with conversations between substance users, their children, and health professionals within interdisciplinary specialized substance treatment. Findings show that obstacles connected to health professionals, patients, and organizational conditions, led to children seldom being invited to participate in such conversations. Findings were discussed on the basis of theory on stigma and shame linked to parenthood and substance use disorder.

Keywords: children as next of kin, substance use disorder, substance treatment, child responsible personnel
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon