Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Yrkesfaglæreres opplevelse av sin rolle i det psykiske helsearbeidet

Secondary School Teachers’ Experience and Mental Health Work

f. 1963

Lektor med tilleggsutdanning, Åsane videregående skole


f. 1955

Professor i pedagogikk (p.hd.), Universitetet i Bergen, Institutt for pedagogikk

Denne kvalitative studien undersøker hvordan lærere opplever møter med elever som har psykiske plager og lidelser, og hvordan lærerne oppfatter sin rolle i det psykiske helsearbeidet. Deltakerne er syv kontaktlærere ved yrkesfaglige utdanningsprogram i videregående skole. De forteller at de har elever med alvorlige psykiske problemer, og de gir uttrykk for at de føler seg uforberedt og er usikre på hva som forventes av dem. Lærerne opplever både en mangel på organisert støtte i arbeidet på skolen og en mangel på samarbeid med helsetjenesten og andre hjelpeinstanser. Deltakernes erfaringskunnskap fra egen praksis fremstår som den viktigste kilden til deres kunnskap om elevers psykiske helseproblemer.

Nøkkelord: lærere, skole, rolle, psykisk helsearbeid, tverrprofesjonelt

This qualitative study explores how teachers experience meetings with students with mental health problems, and how teachers perceive their role in mental health care. The participants are seven class teachers in vocational upper secondary school. They indicate that they have students with serious mental problems, but feel unprepared and are insecure about what is expected from them. Teachers perceive both a lack of organized support in the work at school and a lack of collaboration with health services and other support agencies. The participants’ empirical knowledge from own practice appears to be the primary source of knowledge about students’ mental health problems.

Keywords: teachers, school, role, mental health, interprofessional
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon