Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Terapeuters opplevelse av endring i egen arbeidsalliansekompetanse etter utdanning i Motiverende Intervju

Therapists’ experience of changes in their own alliance competence after completing Motivational Interviewing education

f. 1964

ph. d., førsteamanuensis ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, Nord universitet. Psykologspesialist ved Bufetat, region Midt-Norge


f. 1951

RN, T, Ph.d., Associate professor, Mittuniversitetet, Sverige. Lektor i omvårdnad, Fil. Dr. Avdelingen för omvårdnad


f. 1982

Psykiatrisk sykepleier og master i psykisk helsearbeid. Avdelingsleder ved Ecura


f. 1982

Psykiatrisk sykepleier og master i psykisk helsearbeid. Avdelingssykepleier ved Zion Helse- og Velferdssenter

Terapeuters evne til å skape positive allianser er essensiell for pasienters selvfølelse og motivasjon til endring. Terapeuter som stoler på egen alliansekompetanse styrker egen profesjonell og personlig tilfredsstillelse. Kompetanseheving innen alliansearbeid kan bidra positivt til pasienten og terapeutens psykiske helse, og bør prioriteres innen psykisk helsearbeid. Denne studien undersøker i hvilken grad utdanning i samtalemetoden Motiverende Intervju påvirker terapeuters opplevde alliansekompetanse. Working Alliance Inventory (WAI-s) og semistrukturert intervju benyttes i et triangulerende mixed method-design. Resultatene indikerer at kurs i Motiverende Intervju kan bidra til at terapeuter kjenner seg faglig sterkere og tryggere i rollen som allianseskapere.

Nøkkelord: arbeidsallianse, kompetanseheving, Motiverende Intervju, terapeutopplevelse, mixed method

Therapists’ ability to build strong therapeutic alliances is essential to patients’ self-confidence and motivation for change. Therapists who trust their own alliance competence also improve their professional and personal satisfaction. Enhancing competence in alliance development contributes positively to the patients’ and therapists’ mental health, and ought to be a priority in mental health work. This study examines whether acquiring Motivational Interviewing education affect therapists’ own confidence in their ability to build therapeutic alliances. The study employs the questionnaire Working Alliance Inventory – short version (WAI­s) and a semi-structured interview in a triangulated mixed method design. The results show that training in Motivational Interviewing can help therapists feel more competent in their role as mental health professionals and more confident in their ability to establish therapeutic alliances.

Keywords: working alliance, competence enhancement, Motivational Interviewing, therapist experience, mixed method
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon