Etter tre år som redaktører har vi fått en større forståelse for det store mangfoldet i feltet. Mange aktører på bruker- og profesjonsnivå jobber aktivt for å fremme godt psykisk helsearbeid i feltet.

Vi er kommet et stykke på vei med åpenhet og helhet i den praktiske utformingen i tjenestene. Eksempler som recovery-orienterte tjenester, alternativ til tvang, medisinfrie tilbud og ansettelser av erfaringskonsulenter i praksis og medforskning, viser utvidelsen av perspektivene i feltet. Vi mener å se en økt bevisstgjøring rundt utformingen av psykisk helsearbeid i tjenestene og i relasjonene til brukerne. I løpet av våre tre år som redaktører har vi mottatt en rekke tekster, både vitenskapelige artikler, fagartikler, essay og friere innlegg som illustrerer utviklingen av nye praksisformer i fagmiljøene og sammen med brukerne.

Til tross for gode eksempler på nye praksisformer ser vi noen store utfordringer i feltet som gjenspeiler seg i tekstene. Dette kan dreie seg om forholdet mellom det medisinske hegemoniet og psykisk helsearbeid beskrevet som et tverrfaglig utdannings-, forsknings- og arbeidsfelt. Utfordringene beskrives som manglende samarbeid mellom tjenester, diffus ansvarsfordeling og andre organisatoriske forhold som gjør det vanskelig å utføre psykisk helsearbeid ute i tjenestene.

En annen tydelig utfordring ligger i forståelsen av hva den fremtidige psykisk helsearbeideren skal bidra med. Hvilken identitet og hvilke roller skal denne faggruppen ha i praksis? Våre erfaringer med videreutdannings- og masterstudenter innen psykisk helsearbeid viser at det er utfordrende for studentene å se seg selv som en del av en tverrfaglig faggruppe og bli oppfattet og vurdert slik av de andre profesjonene. Her mener vi at det gjenstår et stort arbeid med å ta psykisk helsearbeid på alvor både i utdanningsløpene og ute i den praktiske arbeidshverdagen.

Vi ønsker lykke til videre med medvirkning, arbeid, forskning og utdanning til alle som står i spennende og utfordrende oppgaver i psykisk helsearbeid!