Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Nytteverdien av kartleggingsverktøyet BrukerPlan – en spørreundersøkelse til aktuelle kommuner

The utility value of the mapping tool BrukerPlan – A survey of relevent municipalities

f. 1944

Seniorrådgiver, Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest, Stavanger universitetssjukehus


f. 1960

Klinisk Sosionom/Master i Sosialt arbeid. Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest, Stavanger universitetssjukehus


f. 1954

Forskningsleder, Dr. Philos. Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest, Stavanger universitetssjukehus


f. 1976

Vernepleier, Videreutdanning Psykisk helsearbeid og Målrettet miljøarbeid, Master i Endringsledelse. Rus og Psykiskhelse Sjef Sandnes Kommune


f. 1943

Sosiolog. Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest, Stavanger universitetssjukehus

BrukerPlan er et kartleggingsverktøy som ble utviklet i 2006. Verktøyet kartlegger omfanget og karakteren av den kjente rusmiddelproblematikken samt de psykiske helseutfordringene i kommunene. Denne artikkelen ser på resultatene fra en spørreundersøkelse som ble gjennomført i kommuner som benytter BrukerPlan. Målet var å belyse opplevd nytteverdi av BrukerPlan. Resultatene fra spørreundersøkelsen viser en signifikant forskjell på bruken av dataene fra BrukerPlan på flere områder hos kommuner som har kartlagt med BrukerPlan flere ganger kontra de kommunene som bare har kartlagt én gang.

Nøkkelord: offentlig helseintervensjoner, implementering, kartleggingsverktøy, rusavhengighet

BrukerPlan is a mapping tool that was developed in 2006. The tool maps the extent and nature of the known drug problem and mental health problems in the municipality. This article looks at the results from a survey that was sent out to those municipalities that are using BrukerPlan. The aim is to determine the perceived usefulness of the tool. The survey reveals that the usefulness of BrukerPlan increases by the number of mappings on multiple sites.

Keywords: public health intervention, implementation, screening, mapping, substance abuse
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon