Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Medisinfri behandling – et omstridt og etterlengtet tilbud

Medication free treatment – controversial and awaited

f. 1979

Psykologspesialist/Phd-kandidat, Akershus universitetssykehus HF


f. 1972

Forsker/Psykolog Phd. Forskningsgruppeleder. Psykisk helse, behandling og implementering, Akershus universitetssykehus HF

Medisinfrie eller medikamentfrie behandlingstilbud betegner i denne artikkelen egne behandlingsenheter/tilbud som er øremerket for å fokusere på alternativer til medisiner ved behandling av psykiske lidelser. Dette er et initiativ som kommer fra brukerorganisasjoner, og målet er å sikre tilgangen til alternativer til medisiner og å virke tvangsreduserende. Dette har fått gjennomslag hos myndighetene, og alle helseforetak er pålagt å opprette egne enheter viet til dette. Tiltaket har vært omdiskutert, men medisinfrie tilbud er nå i gang i alle helseregionene. Artikkelen belyser debatten og kjennetegn ved tilbudene.

Nøkkelord: medisinfri, medikamentfri, behandling, psykisk helsevern, valgfrihet

Medication-free or drug-free treatment services in this article denote treatment units/services dedicated to focusing on alternatives to medication in the treatment of mental disorders. The initiative comes from user organizations with the goal of ensuring access to alternatives to medications and thereby limiting use of coercion. The Government has approved this and ordered all health regions to develop units for this. The initiative has been debated, but the medication-free offers are now established in all health regions. The article sheds light on the debate and the characteristics of the offers.

Keywords: medication-free, treatment, mental health service, choice
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon