Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Fontenehusets betydning for unge medlemmer

The Importance of Clubhouses for Young People

f. 1956

PhD, cand. san., helsesøster, sykepleier. Professor, OsloMet – Storbyuniversitetet


f. 1968

McS, helsesøster, sykepleier. Høgskolelektor, VID – Diakonova


f. 1954

PhD, cand. san., sykepleier. OsloMet – storbyuniversitetet

Unge mennesker med psykiske helseutfordringer kan stå i fare for å falle ut av skole og arbeid. Fontenehuset er en medlemsorganisasjon for mennesker med psykiske helseutfordringer hvor fokuset er støtte til en gjenvinning av muligheter til aktiv samfunnsdeltagelse. Funnene etter intervjuer med 12 medlemmer (22–33 år) viser at deltagelse sammen med likeverdige andre beskrives som å gå fra ensomhet til et inkluderende fellesskap, fra ensformige hverdager til meningsfullt arbeid, og fra å være syk til frisk på egne premisser. Funnene antyder at Fontenehuset har stor betydning for unge medlemmer, og at meningsfullt fellesskap med likeverdige unge kan gi en mykere overgang tilbake til et samfunnsengasjement.

Nøkkelord: Fontenehus, psykisk helse, unge voksne, aktivitet

Young people with mental health challenges are at risk of dropping out of school and of work. The Clubhouse is a member organization for people with mental health challenges focusing on active social participation. Findings from the interviews of 12 members (22–35 years) showed that participation with peers is described as going from loneliness to social life, from monotonous to meaningful everyday activity and changing their mind from illness to healthy views on their own terms. This suggests that the participation at the Clubhouse has a great impact on young members, and meaningful activity performed together with peers may contribute to a softer transition to society.

Keywords: clubhouse, mental health, young adults, activity
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon