Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Familieambulatoriet – en vellykket modell for identifisering av sped- og småbarn i risiko?

Familieambulatoriet – A successful model for the identification of infant and toddlers at risk?

f. 1971

Psykologspesialist og førsteamanuensis. BUP, Sykehuset Levanger, Helse Nord-Trøndelag HF og RKBU Medisinske Fakultet ved NTNU


f. 1948

Avdelingsoverlege, PH.D. BUP, Sykehuset Levanger, Helse Nord-Trøndelag HF


f. 1971

Psykologspesialist, BUP, Sykehuset Levanger, Helse Nord-Trøndelag HF


f. 1991

Spesialpedagog. BUP, Sykehuset Levanger, Helse Nord-Trøndelag HF


f. 1956

Psykologspesialist og Førsteamanuensis. BUP, Sykehuset Levanger, Helse Nord-Trøndelag HF og RKBU Medisinske Fakultet ved NTNU

Studien undersøkte om en pilot-implementering av Familieambulatoriet i Norge har lyktes med å rekruttere og identifisere sped- og småbarn og deres familier med forhøyet risiko basert på dokumentasjon i sykehusjournal. Familieambulatoriet er en modell for å støtte gravide/småbarnsforeldre med rus- og psykiske problemer og tilbyr oppfølging fram til barnets skolestart.

Resultatene viste signifikante forskjeller mellom brukere av Familieambulatoriet og den generelle befolkningen, og at Familieambulatoriet langt på vei rekrutterer og identifiserer gravide kvinner, sped- og småbarn i risiko for psykisk skjevutvikling, men at modellen trenger økt kvalitetssikring slik at risikofaktorer systematisk blir dokumentert.

Nøkkelord: psykisk problemer og rusproblemer, Familieambulatoriet, identifisering og dokumentasjon av risikofaktorer, svangerskap, sped- og småbarn

The study investigated whether a pilot-implementation of Familieambulatoriet (FA) has succeeded in recruiting and identifying infants and toddlers and their families with increased cumulative risk based on hospital patient records. FA is a model for supporting selected parents and children from pregnancy onward to start of school, based on known risk for addictive or/and psychiatric problems.

Results showed distinct differences between the users of Familieambulatoriet and the general population, and that Familieambulatoriet identifies and recruits pregnant women, infants and toddlers at risk for mental illness, but that the model needs increased quality, assuring that risk factors are systematically being documented.

Keywords: mental health and substance abuse, Familieambulatoriet, identification and documentation of risk, pregnancy, infants and toodlers
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon