Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Sterke møter

En kvalitativ studie av hvordan kvinnelige brukere opplever samarbeidet med veiledere i NAV
Emotional meetings
A qualitative study of how female users experience collaboration with supervisors in NAV

f. 1967

Sykepleier, embedsstudie i sykepleievitenskap, PhD. Førsteamanuensis, OsloMet – storbyuniversitetet, Fakultet for helsefag, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid.


f. 1972

Gestaltterapeut og master i helse og empowerment. Selvstendig næringsdrivende, veileder, kursholder og terapeut.


f. 1959

Sykepleier, videreutdanning psykisk helsearbeid, cand sosiol, master i helseadministrasjon. Førstelektor, OsloMet – storbyuniversitetet, Fakultet for helsefag, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid.

NAV-reformen (2006) fremhever relasjonen med veileder i brukeres rehabiliteringsprosess og tilbakeføring til arbeid. Litteraturen viser at samhandlingen er preget av dilemmaer, og i studien undersøkes kvinnelige brukeres opplevelse av samarbeidet og betydning av relasjonen med NAV-veilederen i rehabiliteringsprosessen. Åtte kvinner ble intervjuet med kvalitative intervjuer. Studien trekker veksler på Honneths teori om anerkjennelse og viser at kvinnene tillegger veilederne stor betydning i prosessen med tilbakeføring til arbeid. De beskriver sterke møter i polariserte vendinger preget av avvisning og omsorg, å føle seg som en belastning eller en ressurs. Betydningen av anerkjennelse fremstår som sentral i kvinnenes rehabiliteringsprosess.

Nøkkelord: anerkjennelse, relasjon, samarbeid, NAV- veileder, NAV-bruker

The NAV reform from 2006 highlights the relation between supervisor and users in the rehabilitation process and return to work. The study investigates female users’ experiences of the collaboration and relationship with NAV supervisors in the rehabilitation process. Eight women were interviewed using qualitative interviews. The study draws on Honneth’s theory of recognition. The findings illuminate that the women attach great importance to the supervisors in the process of rehabilitation. Emotional meetings are described in polarized terms, characterized by rejection or care, feeling either like a burden or a resource. Recognition seems vital in the women’s rehabilitation process.

Keywords: recognition, relation, cooperation, supervision, The Norwegian Labour and Welfare Administration
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon