Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Samhandling om tjenester til personer med utviklingshemming og samtidig psykiske lidelser: Hvilke erfaringer har deres foreldre?

The collaboration of services provided to people with both intellectual disability and mental illness: What are their parents’ experiences?

f. 1975

Master i psykisk helsearbeid. Psykiatrisk sykepleier og miljøterapeut, Kristiansand kommune.


f. 1952

Dosent, Universitetet i Agder.

Det finnes lite fagstoff som omhandler tjenestesamhandling til personer med både utviklingshemming og psykiske lidelser. Artikkelen belyser hvilke erfaringer foreldre til mennesker med denne dobbeltdiagnosen har med slik samhandling. Resultatene bygger på empirisk materiale innsamlet ved dybdeintervju av fire foreldre. Funnene viser at foreldrene vet lite om samhandling tjenesteytere imellom. Selv om foreldrene gir uttrykk for en bedring i samhandling mellom dem, deres voksne barn og tjenesteytere de senere årene, synes de at tjenestene fremdeles er dårlig koordinerte og vanskelig tilgjengelige. Ifølge foreldrene kan maktbruk og kommunikasjon både fremme og hemme samhandlingen.

Nøkkelord: samhandling, tjenestekoordinering, utviklingshemming, psykiske lidelser, foreldre

Little research has been published regarding the collaboration of services provided to people affected by both intellectual disability and mental illnesses. This article presents parents’ experiences with such collaboration. The findings, based on empirical material collected by interviewing four parents, show that the parents had little knowledge of collaboration amongst the service providers. Although they perceived a recent improvement of the collaboration between themselves, their adult children and the service providers, they felt that the services today are poorly coordinated and not easily accessible. According to the parents, the use of power and communication can promote or restrain collaboration.

Keywords: Service-collaboration, service-coordination, intellectual disability, mental illnesses, parents
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon