Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Psykisk helse er en utfordring i en samordnet rehabiliteringsprosess

Mental health is a challenge in a coordinated rehabilitation process

f. 1951

Dosent, Høgskolen i Østfold, Avdeling for helse- og sosialfag.

Det er en nær sammenheng mellom pasienters fysiske og psykiske helse. I mange tilfeller har derfor pasienter behov for både fysisk og psykisk helsehjelp. Denne artikkelen bygger på en reanalyse av data fra en undersøkelse av samarbeidet om overføringer av pasienter fra det regionale sykehuset til tre bykommuner som hadde opprettet egne rehabiliteringsavdelinger. Spørsmålet i denne reanalysen er i hvilken grad man også ivaretar pasientenes psykiske helse i en rehabiliteringsprosess der fysisk rehabilitering er sentralt. Undersøkelsen bygger på gruppeintervjuer med ansatte i sykehuset og kommunene. Resultatene viser at de ansatte ser at en stor del av pasientene har behov for hjelp til å håndtere psykiske problemer, men at pasientene likevel ikke får slik hjelp.

Nøkkelord: rehabilitering, psykisk helse, kartlegging, samordning, brukermedvirkning, kommuner

There is a close relationship between patients physical and mental health. In many cases, therefore, patients are in need of physical and mental health care. This article is based on a reanalysis of data from a study of collaboration when transferring patients from the regional hospital to three urban municipalities which had established their own rehabilitation departments. The question in this reanalysis is to what degree services also takes care of patients mental health in a rehabilitation process where physical rehabilitation is central.The survey is based on group interviews with employees in the hospital and the municipalities. The results show that employees see that many patients need assistance in dealing with mental health problems, however this is assistance they do not receive.

Keywords: rehabilitation, mental health, assessment, coordination, user involvement, municipalities
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon