Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Pasientperspektiv i innleggelsesskriv for akutt psykisk helsehjelp

En kvalitativ studie av hvordan innleggelsesskriv til akutt psykisk helsehjelp belyser pasientens perspektiv
Patient perspective in admission documents to acute mental health care

f. 1973

PhD. Professor, Universitetet i Stavanger, Det helsevitenskapelige fakultet, SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten.


f. 1982

Master i helsevitenskap. Sykepleier, Universitetet i Stavanger, Det helsevitenskapelige fakultet, SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten.

Studiens hensikt er å undersøke hvordan innleggelsesskrivene utformet av helsepersonell ved frivillige akuttinnleggelser til et distriktspsykiatrisk senter (DPS) belyser pasientens perspektiv. Det er utført kvalitativ innholdsanalyse av 66 innleggelsesskriv (henvisninger og innleggelsesskriv fra lege og sykepleier ved DPS) utarbeidet i forbindelse med akutt innleggelse av 22 pasienter. Funnene viser at helsepersonell i flertallet av innleggelsesskrivene presenterer pasientens perspektiv på sin nåværende situasjon. Pasientens ønsker og mål for oppholdet i DPS, hvorvidt informasjon er gitt til pasienten og om behandlingsvalg er presentert, blir mangelfullt dokumentert. Dette kan tyde på behov for å bevisstgjøre helsepersonell på å fokusere og dokumentere disse aspektene ved pasientperspektivet i innleggelsesskrivene.

Nøkkelord: innleggelse, henvisning, innleggelsesskriv, pasientperspektiv, brukermedvirkning, bedringsorientert psykisk helsearbeid, psykisk helsevern

The purpose of this study is to examine how admission notes, written by health professionals at a Community Mental Health Center (CMHC) for patients admitted to acute mental health care, illuminate the patient’s perspective. Sixty-six admission notes for twenty-two patients (referral from medical doctor in primary care, handover notes written by a psychiatrist and nurse) were analyzed using qualitative content analysis. Study results show that the majority of the admission notes presented the patient’s situation. The patient’s wishes, needs and goals for the inpatient stay were insufficiently documented. It was also not clear whether information about medication and treatment alternatives had been presented to the patient. Attention among health professionals to document patient involvement and information about treatment planning in admission notes can be one way forward to support user involvement.

Keywords: admission, referral, handovers, patient perspective, user involvement, recovery, mental health care
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon