Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Miljøterapi for kvinner utsatt for æresrelatert vold – med relasjonen som det bærende element

Milieu therapy for women who are exposed to honor-related violence – with the relationship as the most important element

f. 1951

Førstelektor/sykepleier med videreutdanning i psykiatrisk sykepleie, OsloMet – storbyuniversitetet, Fakultet for helsevitenskap, Videreutdanning i psykisk helsearbeid.


f. 1966

Vernepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid, Oslo universitetssykehus HF, Seksjon for tidlig psykose.

Artikkelen har fokus på miljøterapi med utgangspunkt i et bokollektiv for kvinner som søker beskyttelse fra familien grunnet æresrelatert vold. Problemstillingen i studien var: Hvordan arbeide miljøterapeutisk med kvinner utsatt for æresrelatert vold? Oppsummerende synes miljøterapeutisk arbeid preget av anerkjennelse, tilstedeværelse og hjelp til å regulere følelsesmessige impulser å være sentralt for å skape trygghet og tillit til egne ressurser. At ansatte stimulerer til refleksjon over erfaringer og fremstår som gode rollemodeller synes virksomt ved at det bidrar til at kvinnene etter hvert våger å ta selvstendige valg og mestrer hverdagslivet. I denne studien trer det relasjonelle arbeidet fram som det essensielle i miljøterapien.

Nøkkelord: miljøterapi, relasjon, vold i nære relasjoner, æresrelatert vold, bokollektiv

The paper focuses on milieu therapy based on a shared housing for women who are seeking refuge from coercion, threats or domestic violence. The problem to be addressed was: How to work milieu-therapeutically with women suffering from honor-related violence? Summarizing: Milieu therapy characterized by acknowledgement, personnel who are present, and which helps women to regulate emotional impulses, seems important to create confidence and trust in their own resources. Personnel who encourage reflection upon experience, as well as being good role models, can be helpful for the women in taking their own choices and coping in everyday life. In the study, working based upon relationships emerged as the essential aspect of the milieu therapy.

Keywords: milieu therapy, relationship, domestic violence, honor-related violence, shared housing
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon