Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

«Jeg våger mer nå.» Teaterscenen som formidlingsarena for livserfaringer for mennesker med psykiske helseproblemer

«I dare more now». The theater scene as arena for dissemination of life experiences for people with mental health problems

f. 1953

Psykiatrisk sykepleier/sosialantropolog. Førstelektor, NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap, Institutt for psykisk helse.

Prosjektet «Teater gir mestring» og teatergruppa Iteatret er utgangspunktet for denne artikkelen, et samarbeid med personer som hadde vært innlagt ved et distriktspsykiatrisk senter. Hensikten med prosjektet var å utvikle et meningsfullt aktivitetstilbud og en metode for å uttrykke opplevelser og følelser. Erfaringene ble gjenskapt i kunstneriske uttrykk i en teaterforestilling med tekster og sanger laget av prosjektdeltagerne. Etter prosjektslutt ble fire av deltagerne intervjuet. Funnene i studien viser at teateraktivitetene førte til positive endringer, både personlig og sosialt. Noen knyttet dette til en terapeutisk prosess.

Nøkkelord: teater, kunst, mestring, estetisk erfaring, bedring, kreativitet

This article is based on the project «Theatre gives coping» and the theater group «Iteatret», a collaboration with people who had been hospitalized at a psychiatric center. The aim of the project was to develop meaningful activities and a way to express experiences and emotions. The experience was recreated in artistic expressions; texts and songs in a theater performance, made by the participants. After the project completion, four of the participants were interviewed. The findings show that the theater activities led to positive changes, both personal and social. Some related this to a therapeutic process.

Keywords: theater, art, coping, aesthetic experience, improvement (recovery), creativity
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon