Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

«Det hjelper ikke å si ifra til de voksne»

Barn og unge stoler ikke på at voksne kan hjelpe når de blir utsatt for mobbing
«There is no use in telling an adult»
Children and youth do not trust that adults can help when they are subjected to bullying

f. 1962

Spesialpedagog og familieterapeut. Professor, PULS (The Centre for Teaching and Learning), Universitetet i Agder.


f. 1952

Phd familieterapi/etikk. Forsker, Sørlandet sykehus Kristiansand, avdeling for barn og unges psykiske helse (ABup).

Nasjonale og internasjonale studier fremhever at mobbing får negative konsekvenser for barn og unges psykiske helse og livskvalitet. Elevundersøkelsen 2017/2018 viser at 40 prosent av barn og unge ikke sier ifra til voksne om at de blir mobbet (Wendelborg, 2018). I denne undersøkelsen har vi utført en kvalitativ analyse av et utvalg chatter fra den nasjonale chat-tjenesten «Snakkommobbing.no» og intervjuet ungdomsrådet tilknyttet tjenesten. Den overordnede problemstilling er å undersøke og drøfte ungdommenes opplevelse av de voksnes rolle når de blir utsatt for mobbing. Studien viser at ungdommene legger et større ansvar for mobbeproblematikk på lærere og skole enn på foreldrene.

Nøkkelord: mobbing, ungdom, skole, foreldre, foreldresamarbeid

National and international studies emphasize negative consequences of bullying on the health and quality of life of children and youths. Elevundersøkelsen [The Investigation of the Pupils] 2017/2018 reveals that 40 % of children and youth do not tell adults about bullying (Wendelborg, 2018). In this study we have used a qualitative analysis of a selection of chat room conversations from the national chat service «Snakkommobbing.no» and interviewed Ungdomsrådet [The Youth Council] associated with the service. We explore what the youths express about the role of the adults when children and youth are bullied. The youths believe that teachers and the school have a greater responsibility than do the parents for dealing with bullying.

Keywords: bullying, adolescents, school, parents, cooperation with parents
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon