Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Brukermedvirkning som realitet – et eksempel som viser vei

Service user participation as a reality – an example that shows the way

f. 1963

Sykepleier. Seksjonsleder, Blakstad sykehus, Vestre Viken HF.


f. 1954

Cand. Psychol. Professor i klinisk psykisk helsearbeid, Universitetet i Sørøst-Norge.

Artikkelens utgangspunkt er lovverkets pålegg om brukermedvirkning i alle ledd av psykisk helsearbeid og hva dette betyr i praksis. Akutt C ved Blakstad sykehus innførte pasientdeltagelse i skriving av journal på begynnelsen av 2000-tallet. En tekst skrevet av en pasient gir tilbakemelding om fordelene ved deltagelse. I tillegg reises spørsmål om hvorfor det, etter en periode på fem år, ikke er innført ved flere avdelinger. Ut fra denne teksten reflekterer forfatterne over betydningen av brukermedvirkning og hvorfor brukermedvirkning som å skrive egen journal fortsatt synes å være en stor utfordring for psykisk helsevern. Endring i maktforhold foreslås som et svar.

Nøkkelord: brukermedvirkning, journalskriving, pasientperspektiv, muligheter, utfordringer

The article's starting point is the legislation's commitment to service user participation in all aspects of mental health work and what this means in practice. Acute C at Blakstad Hospital introduced patient participation in writing in the medical journal around 2000. A text written by a patient gives feedback on the benefits of such participation. In addition, questions are raised about why, after a period of 5 years, it has not been introduced by more departments. Based on this text, the authors reflect on the importance of user involvement and why involvement like writing their own journal continues to be a major challenge for mental health care. Change in power relations is proposed as an answer.

Keywords: service user participation, writing in the medical journal, perspectives of patients, possibilities, challenges
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon