Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Brukererfaringer med psykiske helsetjenester. Hva viser oppsummert forskning?

User experience with mental health care. What research shows

f. 1969

Historiker, stipendiat og høgskolelektor. Høgskolen i Innlandet.


f. 1956

Sykepleier, PhD. Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig ruslidelse og psykisk lidelse.

Hensikten med denne litteraturgjennomgangen var å undersøke brukernes erfaringer med behandling i psykisk helsetjeneste. Åtte oversiktsartikler publisert i perioden 2000–2016 ble gjennomgått. Brukerne vektla hovedsakelig valgmuligheter og partnerskap med behandleren i møtet med psykisk helsetjeneste samt at spesialiserte tjenester ble foretrukket ved akutt sykdom, mens lokalbaserte tjenester ble foretrukket ved langvarige sykdomstilstander. Det er behov for psykiske helsetjenester som i større grad kan dra nytte av brukernes erfaringer og innsikt. Dette behovet kan man dekke ved å ansette flere med egen erfaring med psykisk lidelse i tjenestene, legge bedre til rette for brukerstyrte innleggelser og samvalg og sørge for kontinuitet og sammenheng mellom tjenestenivåene.

Nøkkelord: brukererfaring, psykisk helsetjeneste, alvorlig psykisk lidelse, oppsummert forskning

The aim of this literature review was to examine how users experience treatment in mental health services. Eight review articles published from 2000 to 2016 were examined. The users emphasized mainly choice and partnership with service providers when receiving services. Users preferred specialized treatment when having an acute mental illness, but mainly preferred locally based treatment when experiencing long-term mental illness. Mental health services need to utilize service users’ experiences better. This they can do by employing more peer workers in the services, preparing for user-led beds in hospitalization and shared decision-making, and securing better continuity of care.

Keywords: user experience, mental health services, severe mental illness, review articles
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon