Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

«Viktig å se mennesket bak dommen»

Fagpersoners erfaringer med mennesker dømt til tvungent psykisk helsevern
«Important to see the human behind the sentence»
Professionals’ experiences with persons sentenced to compulsory mental health care

f. 1977

Spesialsykepleier, Sørlandet sykehus Arendal. Mastergrad i psykisk helsearbeid


f. 1954

Professor, Institutt for psykososial helse, Universitetet i Agder. Phd.


f. 1973

Spesialsykepleier, Sørlandet sykehus Arendal. Mastergrad i psykisk helsearbeid

Et økende antall personer dømmes til tvungent psykisk helsevern (TPH). Tjenestetilbudet i helseforetakene og kommunene utfordres, og samhandling mellom tjenestene er under press. Ved hjelp av deltakende observasjon og fokusgruppeintervju har denne studien forsøkt å belyse hvordan ansatte fra begge tjenestene opplever arbeidet med de dømte, og hva de mener er et godt tilbud. Resultatene avdekker stor usikkerhet om pasientgruppen blant de profesjonelle. De dømte erfares som ukjente, og ansatte opplever frykt. Informantene etterlyser en bedre organisering av tjenestene og vektlegger at likeverd og dialog mellom helseforetak og kommuner er nødvendig for å kunne gi pasientgruppen et godt tilbud.

Nøkkelord: psykisk helsearbeid, samhandling, tvang, tvang uten døgn, tjenestetilbud

A growing number of patients are sentenced to compulsory mental health care (TPH). This challenges the service in hospital units and municipal health service. Interaction between service lines is under pressure. Participant observations and focus group interviews are carried out to highlight experiences from employees in both services to get knowledge about their practice and what they think is the optimal service. The results emphasize insecurity among the professionals related to these patients. The sentenced patients are experienced as a new group, and the employees experience fear. The informants ask for better organization, and emphasize that equality and dialogue between service lines must be premises for providing a good service.

Keywords: mental health care, interaction, coercion, service provision
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon